Top 6 러브 이즈 블라인드 Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 러브 이즈 블라인드 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.guardianseattle.com team, along with other related topics such as: 러브 이즈 블라인드 러브이즈블라인드 근황, 블라인드 러브 마크 바람, 블라인드 러브2 근황, 블라인드 러브 시즌 1, 블라인드 러브 나무위키, 블라인드 러브제시카, 러브이즈블라인드 일본 근황, 블라인드러브 한국


욕설 난무하는 미국갬성 연애 리얼리티 보실 분ㅣ넷플릭스 ‘연애 실험: 블라인드 러브’ㅣ오늘부터 정주행
욕설 난무하는 미국갬성 연애 리얼리티 보실 분ㅣ넷플릭스 ‘연애 실험: 블라인드 러브’ㅣ오늘부터 정주행


블라인드러브. 출연진들 근황. 결혼한 멤버들. 2. Love is blind. : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 37890 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 블라인드러브. 출연진들 근황. 결혼한 멤버들. 2. Love is blind. : 네이버 블로그 블라인드러브에서 역적으로 유명했던 제시카는. 본방내내 욕이란욕은 다 쳐먹다가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. 결혼식 그후 편에서 판이 뒤집힘 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 블라인드러브. 출연진들 근황. 결혼한 멤버들. 2. Love is blind. : 네이버 블로그 블라인드러브에서 역적으로 유명했던 제시카는. 본방내내 욕이란욕은 다 쳐먹다가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. 결혼식 그후 편에서 판이 뒤집힘 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
 • Table of Contents:

카테고리 이동

버터

이 블로그 
취향저격
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
취향저격
 카테고리 글

블라인드러브. 출연진들 근황. 결혼한 멤버들. 2. Love is blind. : 네이버 블로그
블라인드러브. 출연진들 근황. 결혼한 멤버들. 2. Love is blind. : 네이버 블로그

Read More

Yêu là mù quáng | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 49267 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Yêu là mù quáng | Trang web Netflix chính thức 연애 실험: 블라인드 러브. 2020 | 청불 | 시즌 2개 | 결혼식 & 로맨스 리얼리티 TV. 오직 마음의 끌림으로 인생의 짝을 찾아라! 대화로 사랑에 빠지고, 결혼을 약속한 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Yêu là mù quáng | Trang web Netflix chính thức 연애 실험: 블라인드 러브. 2020 | 청불 | 시즌 2개 | 결혼식 & 로맨스 리얼리티 TV. 오직 마음의 끌림으로 인생의 짝을 찾아라! 대화로 사랑에 빠지고, 결혼을 약속한 … xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộNick và Vanessa Lachey dẫn chính trong thử nghiệm xã hội này, trong đó những người đàn ông và phụ nữ độc thân sẽ tìm kiếm tình yêu và hứa hôn trước khi gặp mặt trực tiếp. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Video

Yêu là mù quáng

Tập

Yêu là mù quáng

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Yêu là mù quáng | Trang web Netflix chính thức
Yêu là mù quáng | Trang web Netflix chính thức

Read More

연애 실험: 블라인드 러브 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

 • Article author: ko.wikipedia.org
 • Reviews from users: 2300 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 연애 실험: 블라인드 러브 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《연애 실험: 블라인드 러브》(영어: Love Is Blind)는 2020년 방영중인 미국의 리얼리티 데이팅 프로그램이다. 키네틱 컨텐츠가 제작하고, 크리스 콜런이 기획하였다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 연애 실험: 블라인드 러브 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《연애 실험: 블라인드 러브》(영어: Love Is Blind)는 2020년 방영중인 미국의 리얼리티 데이팅 프로그램이다. 키네틱 컨텐츠가 제작하고, 크리스 콜런이 기획하였다.
 • Table of Contents:

포맷[편집]

참가자[편집]

에피소드[편집]

제작[편집]

각주[편집]

외부 링크[편집]

연애 실험: 블라인드 러브 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
연애 실험: 블라인드 러브 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

Read More

Your Anonymous Workplace Community – Blind

 • Article author: www.teamblind.com
 • Reviews from users: 37000 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Your Anonymous Workplace Community – Blind 실제로 결혼도 하고 ㅠㅋㅋ 비슷한 프로그램으로 too hot to handle도 있는데 이건 관계를 참고 사랑을 찾는거라면 러브이즈블라인드는 눈을 가리고 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Your Anonymous Workplace Community – Blind 실제로 결혼도 하고 ㅠㅋㅋ 비슷한 프로그램으로 too hot to handle도 있는데 이건 관계를 참고 사랑을 찾는거라면 러브이즈블라인드는 눈을 가리고 …
 • Table of Contents:
See also  Top 43 트라이 베카 액상 The 134 New Answer
Your Anonymous Workplace Community - Blind
Your Anonymous Workplace Community – Blind

Read More

love is blind – 위키낱말사전

 • Article author: ko.wiktionary.org
 • Reviews from users: 25111 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about love is blind – 위키낱말사전 1. 사랑은 장님이다. 사랑하면 이성적으로 생각하지 않는다는 속뜻. love · is · blind. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for love is blind – 위키낱말사전 1. 사랑은 장님이다. 사랑하면 이성적으로 생각하지 않는다는 속뜻. love · is · blind.
 • Table of Contents:

영어[편집]

둘러보기 메뉴

love is blind - 위키낱말사전
love is blind – 위키낱말사전

Read More

넷플릭스 블라인드 러브(love is blind) ellen show(엘렌쇼) 리뷰 / 출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑

 • Article author: sb-rollingstone-11.tistory.com
 • Reviews from users: 27287 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 블라인드 러브(love is blind) ellen show(엘렌쇼) 리뷰 / 출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑 넷플릭스 오리지널 ‘블라인드 러브(Love is Blind)’가 미국 넷플릭스 1위를 차지하는 등 미국 내에서 엄청난 인기를 끌고 있습니다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 블라인드 러브(love is blind) ellen show(엘렌쇼) 리뷰 / 출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑 넷플릭스 오리지널 ‘블라인드 러브(Love is Blind)’가 미국 넷플릭스 1위를 차지하는 등 미국 내에서 엄청난 인기를 끌고 있습니다. 넷플릭스 오리지널 ‘블라인드 러브(Love is Blind)’가 미국 넷플릭스 1위를 차지하는 등 미국 내에서 엄청난 인기를 끌고 있습니다. 며칠 전에는 모든 커플이 한 자리에 모인 ‘Love blind Reunion’이 공개되기도..내 이야기가 재밌으면 구독해!
 • Table of Contents:

TAG

관련글 관련글 더보기

인기포스트

넷플릭스 블라인드 러브(love is blind) ellen show(엘렌쇼) 리뷰 / 출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑
넷플릭스 블라인드 러브(love is blind) ellen show(엘렌쇼) 리뷰 / 출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑

Read More

러브 이즈 블라인드 | 다음영화

 • Article author: movie.daum.net
 • Reviews from users: 14476 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 러브 이즈 블라인드 | 다음영화 Love Is Blind, Kertu, 2013 원문 더보기. 카카오톡 공유. 장르: 드라마/로맨스/멜로. 국가: 에스토니아. 러닝타임: 97분. 영화정보. 데이터 제공처 현황에 따라 본 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 러브 이즈 블라인드 | 다음영화 Love Is Blind, Kertu, 2013 원문 더보기. 카카오톡 공유. 장르: 드라마/로맨스/멜로. 국가: 에스토니아. 러닝타임: 97분. 영화정보. 데이터 제공처 현황에 따라 본 …
 • Table of Contents:

영화 메인메뉴

검색

영화 상세 본문

바로가기

서비스 이용정보

러브 이즈 블라인드 | 다음영화
러브 이즈 블라인드 | 다음영화

Read More

연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 / 결말

 • Article author: decker.tistory.com
 • Reviews from users: 24302 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 / 결말 연애 실험 블라인드 러브 : LOVE IS BLIND. 얼굴도 모르는 상대와 짧은 대화만으로 사랑에 빠지고 결혼까지 약속하는 것. 가능하다고 생각하시나요? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 / 결말 연애 실험 블라인드 러브 : LOVE IS BLIND. 얼굴도 모르는 상대와 짧은 대화만으로 사랑에 빠지고 결혼까지 약속하는 것. 가능하다고 생각하시나요? 연애 실험 블라인드 러브 : LOVE IS BLIND. 얼굴도 모르는 상대와 짧은 대화만으로 사랑에 빠지고 결혼까지 약속하는 것. 가능하다고 생각하시나요? 그동안 수많은 나라에서 수많은 종류의 연애 리얼리티 프로..
 • Table of Contents:

The September Issue

연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 결말 본문

티스토리툴바

연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 / 결말
연애실험 블라인드 러브(러브 블라인드) 솔직 후기 / 결말

Read More

Love Is Blind (TV Series 2020– ) – IMDb

 • Article author: www.imdb.com
 • Reviews from users: 16617 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Love Is Blind (TV Series 2020– ) – IMDb Love Is Blind: With Nick Lachey, Vanessa Lachey, Danielle Ruhl, Deepti Vempati. Singles who want to be loved for who they are, rather than what they look … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Love Is Blind (TV Series 2020– ) – IMDb Love Is Blind: With Nick Lachey, Vanessa Lachey, Danielle Ruhl, Deepti Vempati. Singles who want to be loved for who they are, rather than what they look … Love Is Blind: With Nick Lachey, Vanessa Lachey, Danielle Ruhl, Deepti Vempati. Singles who want to be loved for who they are, rather than what they look like, have signed up for a less conventional approach to modern dating.Reviews, Showtimes, DVDs, Photos, User Ratings, Synopsis, Trailers, Credits
 • Table of Contents:
Love Is Blind (TV Series 2020– ) - IMDb
Love Is Blind (TV Series 2020– ) – IMDb

Read More


See more articles in the same category here: 787+ tips for you.

Yêu là mù quáng

Nick và Vanessa Lachey dẫn chính trong thử nghiệm xã hội này, trong đó những người đàn ông và phụ nữ độc thân sẽ tìm kiếm tình yêu và hứa hôn trước khi gặp mặt trực tiếp.

1. Tình yêu có mù quáng không? 59ph Những người độc thân của mùa này tham gia hẹn hò và nói chuyện yêu đương, tôn giáo và tình dục. Liệu ai sẽ là người rung cảm… và ai sẽ tìm được bạn tâm giao?

2. Em sẽ lấy anh chứ? 60ph Khi một cặp đôi ăn mừng việc đính hôn, những cặp đôi khác cũng đang tiến triển nhanh chóng. Barnett tiếp tục thu hút các quý cô. Jessica chật vật với sự thiếu quyết đoán.

3. Đêm đầu tiên bên nhau 54ph Những rắc rối và bất ngờ tiếp diễn. Giannina xác định lại các quy tắc, Barnett đưa ra quyết định đáng ngạc nhiên, và các cặp đôi khởi hành đến thiên đường.

4. Kỳ nghỉ của cặp đôi 49ph Một đêm trắc trở của một cặp đôi dẫn đến cuộc trò chuyện căng thẳng. Những cặp đôi khác nhận ra họ không một mình ở Mexico. Điều gì sẽ xảy ra khi người cũ tái hợp?

5. Đêm cuối ở thiên đường 52ph Khi các cặp đôi sẵn sàng trở lại thế giới thực, Jessica và Mark vẫn gặp khó khăn và Giannina khoét vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Damian.

6. Ở chung 58ph Vanessa và Nick chia sẻ một bất ngờ với cả nhóm. Kelly và Kenny xoay xở với trở ngại khoảng cách, Jessica gặp bạn cùng phòng của Mark, và Amber tổ chức một bữa tiệc.

7. Gặp bố mẹ 50ph Căng thẳng dâng cao giữa Giannina và Damian. Amber đưa Barnett về căn nhà thời thơ ấu của mình. Cameron lấy hết can đảm cho cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với cha của Lauren.

8. Đếm ngược tới ngày cưới 56ph Chỉ còn hai tuần nữa là đến đám cưới, các cặp đôi lựa chọn vest và váy cưới. Nhưng liệu các nghi ngờ kéo dài sẽ dẫn đến rắc rối hay khởi đầu mới?

9. Tiệc độc thân nam và nữ 56ph Cảm xúc dâng trào khi các cặp đôi lên kế hoạch cho tương lai của họ và tiệc tùng hết mình. Ngay sau đó, ngày cưới đầu tiên đã đến.

10. Lễ cưới 85ph Những người thân tụ tập trong khi các cặp đôi còn lại cũng chuẩn bị trở thành vợ chồng. Ai sẽ nói “Anh/em đồng ý” và ai sẽ rời khỏi thử nghiệm một mình?

11. Họp mặt 53ph Nick và Vanessa hội ngộ với các cặp đôi trước đây lẫn hiện tại của mùa này, đồng thời xem lại những thăng trầm họ đã trải qua và biết thêm về cuộc sống hiện tại của họ.

12. Sau lễ đường: Hai năm sau 47ph Sau hai năm, Đội trong lô đã sẵn sàng tái ngộ, chia sẻ những thông tin mới về bản thân và cùng với đó là mổ xẻ những việc gây sốc.

13. Sau lễ đường: Kết hôn, độc thân và mối quan hệ phức tạp 45ph Khâu chuẩn bị bữa tiệc vẫn tiếp tục: Damian thổ lộ cảm xúc với “một người bạn” quen thuộc, Amber tâm sự với mẹ của Barnet và Jessica vật lộn với việc tặng quà xã giao.

연애 실험: 블라인드 러브

연애 실험: 블라인드 러브

Love Is Blind 장르 리얼리티, 데이팅 방송 국가 미국 방송 채널 넷플릭스 방송 기간 2020년 2월 13일 – 현재 방송 분량 48-59분 방송 시즌 1 방송 횟수 9 책임프로듀서 크리스 콜런

샘 딘

앨리 심프슨

에릭 데트윌러 제작사 키네틱 컨텐츠 진행자 닉 러셰이

버네사 러셰이

《연애 실험: 블라인드 러브》(영어: Love Is Blind)는 2020년 방영중인 미국의 리얼리티 데이팅 프로그램이다. 키네틱 컨텐츠가 제작하고,[1] 크리스 콜런이 기획하였다.[2]

2020년 2월 13일부터 3주 동안 넷플릭스에서 공개되었다.[3]

포맷 [ 편집 ]

이 프로그램은 결혼을 희망하는 30여명의 남녀가 참가한다. 그러나, 10일 동안 남자와 여자는 데이트 기간동안 서로 이야기 할 수 있지만 상대방을 보지 못한다. 데이트는 “포드”라는 단독 공간에서 이루어진다. 누군가 청혼을 하여 상대방이 수락한다면, 처음으로 서로를 볼 수 있게 된다.

열흘 후, 청혼이 이루어진 모든 커플은 멕시코 플라야델카르멘으로 휴가를 떠나게 된다. 그곳에서 그들은 포드에서 데이트했었던 다른 상대방을 모두 볼 수 있게 된다.

휴가가 끝난 후, 약혼한 부부는 같은 아파트 단지에서 지내게 된다. 아파트에 있는 동안 모든 커플들은 파트너의 가족을 만나는 등 사회적인 활동을 하게 된다. 결혼식날 제단에서 약혼한 부부는 “사랑에 눈에 멀까요?”라는 질문에 대답하면서 결혼하거나 헤어지게 된다.

참가자 [ 편집 ]

에피소드 [ 편집 ]

2020년 1월 30일부터 3주간 방영될 예정이다. 처음 5개의 에피소드는 2월 13일에 방영되었으며, 그 다음 주에 4 개의 에피소드가 방영되었다. 마지막 회는 2020년 2월 27일에 방송 될 예정이다.[3]

번호 제목 [3] 방송 날짜 [3] Week 1 1 “사랑에 눈이 멀까요?” 2020년 2월 13일 ( ) 2 “결혼해줄래요?” 2020년 2월 13일 ( ) 3 “첫날밤” 2020년 2월 13일 ( ) 4 “다른 생각” 2020년 2월 13일 ( ) 5 “낙원의 추억” 2020년 2월 13일 ( ) Week 2 6 “함께, 집으로” 2020년 2월 20일 ( ) 7 “가족 방문” 2020년 2월 20일 ( ) 8 “결혼식을 기다리며” 2020년 2월 20일 ( ) 9 “처녀 총각 파티” 2020년 2월 20일 ( ) Week 3 10 “결혼식” 2020년 2월 27일 ( )

제작 [ 편집 ]

촬영 [ 편집 ]

2018년 10월 9일부터 조지아주 애틀랜타에서 촬영되었으며, 결혼식까지 38일 동안 지속되었다. 커플은 10월 19일에 만났다.[4] 포드에서의 촬영은 조지아주 페이엣빌의 파인우드 애틀랜타 스튜디오에서 이루어졌다.[5] 그 다음으로, 약혼으로 이루어진 커플은 포드를 떠난 후 멕시코 플라야델카르멘의 그랜드 벨라스 리비에라 마야에서 촬영이 이루어졌으며, 그 후 애틀랜타의 아파트 단지에서 촬영되었다.[6] 애틀랜타에서 봄까지 아파트 단지에, 결혼식까지 나머지 시간을 촬영하는 데 보냈다.[7][8] 결혼식은 11월 15일 플러시 애틀랜타라고 불리는 행사장에서 열렸다.[8]

각주 [ 편집 ]

출연자 근황 :: 아리아리랑 쓰리쓰리랑

넷플릭스 오리지널 ‘블라인드 러브(Love is Blind)’가 미국 넷플릭스 1위를 차지하는 등 미국 내에서 엄청난 인기를 끌고 있습니다. 며칠 전에는 모든 커플이 한 자리에 모인 ‘Love blind Reunion’이 공개되기도 하였는데요.

이들은 무려 ellen show에 출연하며 다시 한 번 더 ‘블라인드 러브’의 인기를 입증하였습니다. 오늘은 출연자들의 엘렌쇼 인터뷰 모습을 리뷰하고자 합니다.

쇼에는 결혼에 성공한 로렌♥캐머런 커플, 버넷♥앰버 커플과 결혼에는 성공하지 못했지만 만남을 이어가고 있는 지지♥데이미안 커플이 출연하였습니다.

1. 출연자들의 블라인드 러브 출연 이유

로렌은 본인의 연애 생활이 그닥 잘 풀리지 않았다고 말하며, 무슨 일이 일어나는지 한 번 보자고 생각했고 1년 반이 지난 지금 이렇게 멋진 남자(=캐머런)가 내 옆에 앉아 있다고 말하며 스윗한 모습을 보여주었습니다.

지지는 친구들과 바에서 술을 마시면서 왜 본인의 짝은 없을까 신세 한탄을 하고 있었는데 그 때 마침 캐스팅하는 사람이 인스타그램으로 DM을 보냈다고 했습니다. 이건 운명이라 생각하며 출연을 결심했다고 하네요. (캐스팅 하는 사람들이 인스타그램에서 핫한 사람들을 서치해서 컨택한 것으로 추정됩니다)

저는 개인적으로 데이미안의 출연 계기가 신기했는데요. 데이미안은 틴더에서 만난 여자와 채팅을 하고 있었는데 그녀가 본인이 캐스팅 매니저임을 밝히며 출연 제의를 했다고 하네요.

2. 지지와 데이미안의 재결합

결혼식장에서 데이미안의 ‘NO’대답으로 충격을 받은 지지는 이를 극복하기 위한 시간이 필요했다고 말했습니다. 화가나고 슬프기도 했지만 데이미안이 자신을 여전히 사랑하고 있는 것을 알았고 당장 결혼 배우자로서는 아니지만 서로를 알아가며 여전히 예쁘게 데이트를 하고 있다고 하네요.

3. 결혼식 후 결혼생활

로렌은 결혼 후 3개월 동안은 본인의 집에서 지내다가 이후 캐머런과 함께 살게 되었다고 말했습니다. 에피소드에도 나오지만 로렌은 굉장히 독립심이 강한 여자로, 한 번도 다른 남자와 동거를 해 본적이 없었기 때문에 변화를 받아들이기 위한 약간의 시간이 필요했던거죠. 캐머런 역시 그런 그녀를 존중하고 또 그러한 변화를 받아들이려고 노력하는 그녀가 자랑스럽다고 말했습니다.

캐머런은 자주 그녀를 향한 존경심을 표현하는데요. 상대방을 추켜세워주는 이 남자, 보면볼수록 너무 멋있는 것 같아요.

앰버는 결혼 후 바로 버넷의 집으로 이사를 했는데요. 마치 갇혀사는 것 같다고 이야기했습니다. 어찌 방송에서 버넷은 말이 많이 없었는데 reunion때도 느꼈지만 버넷과 앰버는 어찌 불안불안합니다..

4. 제시카의 행동에 대한 앰버의 생각

블라인드 러브에서 유명한 장면 중 하나인데요. 본인의 약혼자인 버넷에게 꼬리치는 제시카에게 앰버가 계속 그러면 가만두지 않겠다고(나 진짜 너 엉덩이 차버릴꺼야) 말하는 장면입니다.

앰버는 방송을 보면서 솔직히 기분이 좋지 않았다고 했습니다. 아마도 방송을 보면서 앰버가 많이 흥분했었을 것 같은데요 ㅎㅎ 버넷은 그런 그녀를 진정시키기 위해 노력했으며 흥분을 20%로 낮추자고 약속했다고 하네요 ㅎㅎ

5. 향후 계획

로렌과 캐머런은 다시 한 번더 결혼식을 올리고 싶다고 했습니다. 첫번째 결혼식은 아무래도 촬영이다 보니 초대 인원 수가 제한되었기 때문이었겠죠?

지지와 데이미안은 서로를 더 알아가는 시간을 가지며 계속 연인 관계를 유지할 것 같습니다. 그나저나 연인 사이에 ‘best friend’라는 표현을 쓰는 것이 미국에서는 일반적인 것일까요? 전 어색해서..

버넷과 앰버는 얼마 전 새로운 집을 계약했고 이사를 간다고 하네요. 그는 나중에 집도 사고 아이도 가지고 하겠지만 현재까지 계획되어 있는 것은 없다고 하네요.

인터뷰 이후에는 엘렌이 ‘나는 이런 경험을 한 적이 있다’ 질문을 하면, 출연자들이 있다, 없다 푯말을 드는 시간을 가졌습니다. 해당 리뷰도 곧 올리도록 할게요 🙂

넷플릭스 출연자들의 인스타그램이 궁금하다면 아래를 클릭하세요!

So you have finished reading the 러브 이즈 블라인드 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 러브이즈블라인드 근황, 블라인드 러브 마크 바람, 블라인드 러브2 근황, 블라인드 러브 시즌 1, 블라인드 러브 나무위키, 블라인드 러브제시카, 러브이즈블라인드 일본 근황, 블라인드러브 한국

Leave a Comment