Top 22 Odpłatne Dokształcanie I Doskonalenie Zawodowe Podatnika The 181 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.guardianseattle.com team, along with other related topics such as: odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika Ulgi podatkowe 2022, Ulga remontowa 2021 co można odliczyć, Ulga podatkowa 2021


Dawid Ogrodnik: Dostałem nowe życie
Dawid Ogrodnik: Dostałem nowe życie


Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) – Interpretacje podatkowe – e-prawnik.pl

 • Article author: e-prawnik.pl
 • Reviews from users: 42009 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) – Interpretacje podatkowe – e-prawnik.pl … w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) … odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego podatnika … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) – Interpretacje podatkowe – e-prawnik.pl … w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) … odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego podatnika …
  dokształcanie
  doskonalenie zawodowe
  odliczenia od podatku
  W okresie od listopada 2000 r. do m-ca października 2003 r. podatnik odbył aplikację notarialną. W 2004 roku dokonano na rzecz Rady Izby Notarialnej zwrotu kosztów organizacji i prowadzenia aplikacji notarialnej (…)
 • Table of Contents:
Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (...) - Interpretacje podatkowe - e-prawnik.pl
Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…) – Interpretacje podatkowe – e-prawnik.pl

Read More

– dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne) | PDF/E/005-1-90/04 | PoradaPrawna.pl

 • Article author: www.poradaprawna.pl
 • Reviews from users: 41010 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about – dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne) | PDF/E/005-1-90/04 | PoradaPrawna.pl – dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne). Autor: Izba Skarbowa w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for – dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne) | PDF/E/005-1-90/04 | PoradaPrawna.pl – dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne). Autor: Izba Skarbowa w … – dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne)dokształcanie, doskonalenie zawodowe, odliczenia od podatku
 • Table of Contents:
- dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne) | PDF/E/005-1-90/04 | PoradaPrawna.pl
– dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne) | PDF/E/005-1-90/04 | PoradaPrawna.pl

Read More

BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w… – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 37438 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w… – OpenLEX 2-5 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki między innymi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w… – OpenLEX 2-5 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki między innymi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. LEX, OpenLEXPisma urzędowe Status: Aktualne BI/005/0733/03 – Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego
 • Table of Contents:
BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w... - OpenLEX
BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w… – OpenLEX

Read More

K 27/98 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS

 • Article author: www.saos.org.pl
 • Reviews from users: 17751 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about K 27/98 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS za wydatki poniesione na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe uznano … związaną z “odpłatnym dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym podatnika” … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for K 27/98 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS za wydatki poniesione na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe uznano … związaną z “odpłatnym dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym podatnika” … orzeczenie, portal orzeczeń, Wyrok, K 27/98, Trybunał Konstytucyjny, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Krzysztof Kolasiński, Lech Garlicki, Teresa Dębowska-RomanowskaWyrok o sygnaturze K 27/98 wydany przez Trybunał Konstytucyjny w składzie sędziowskim: Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Krzysztof Kolasiński, Lech Garlicki, Teresa Dębowska-Romanowska.
 • Table of Contents:
See also  Top 10 Toruń Ul 63 Pułku Piechoty Best 232 Answer
K 27/98 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS
K 27/98 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS

Read More

Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022 – PIT.pl

 • Article author: www.pit.pl
 • Reviews from users: 4182 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022 – PIT.pl Podatnik sam odpowiada za to, aby konkretna ulga podatkowa znajdowała się w deklaracji rocznej. … Darowizna na cele edukacji zawodowej. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022 – PIT.pl Podatnik sam odpowiada za to, aby konkretna ulga podatkowa znajdowała się w deklaracji rocznej. … Darowizna na cele edukacji zawodowej. PIT 2021: W deklaracji PIT za 2021 r. (składanej w 2022 r.) nie pojawiają żadne nowości dotyczące odliczeń od podatku. Oznacza to, że w rocznych rozliczeniach PIT za 2021 rok obowiązują te same ulgi i odliczenia, co w 2020 roku …
 • Table of Contents:

PIT-y roczne

Ulgi i odliczenia w PIT za 2021 rok w 2022 roku

Wybrane problemy w zakresie ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2021 r

Odlicz fotowoltaikę i pompę ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Straty podatkowe w PIT za 2021 rok

Rozliczenie strat z lat ubiegłych w PIT Obniż dochód za 2021 rok i lata ubiegłe

Strata podatkowa – zmiany 20192020

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna Objaśnienia MF 2021

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX tj od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022 - PIT.pl
Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022 – PIT.pl

Read More

Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku? – Serwis Doradztwa Zagranicznego

 • Article author: sdz-juszczyk.pl
 • Reviews from users: 40102 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku? – Serwis Doradztwa Zagranicznego szkolenia, seminaria, kursy wieczorowe i służące przekwalifikowaniu. Aby doskonalenie zawodowe mogło zostać uznane za takowe z podatkowego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku? – Serwis Doradztwa Zagranicznego szkolenia, seminaria, kursy wieczorowe i służące przekwalifikowaniu. Aby doskonalenie zawodowe mogło zostać uznane za takowe z podatkowego …
 • Table of Contents:

Koszty doskonalenia zawodowego które można odliczyć od podatku

Czy można odliczyć od podatku otrzymywaną premię edukacyjną lub bon edukacyjny

Nawigacja wpisów

Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku? – Serwis Doradztwa Zagranicznego
Czy koszty doskonalenia zawodowego i szkoleń można odliczyć od podatku? – Serwis Doradztwa Zagranicznego

Read More


See more articles in the same category here: toplist.guardianseattle.com/blog.

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe (…)

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r. (pismo uzupełniające z dnia 23 maja 2005 r.) w sprawieudzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących ulgi z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego podatnika stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W okresie od listopada 2000 r. do m-ca października 2003 r. podatnik odbył aplikację notarialną. W 2004 roku dokonano na rzecz Rady Izby Notarialnej zwrotu kosztów organizacji i prowadzenia aplikacji notarialnej w wysokości 10.485,50 zł. Zdaniem podatnika, w przedmiotowej sprawie przysługuje prawo dokonania odliczenia od podatku ulgi na odpłatne dokształanie i doskonalenie zawodowe podatnika za lata 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004.

Do końca 2003 roku obowiązywała ulga, polegająca na możliwości odliczenia od podatku wydatków poniesionych przez podatnika na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Ulga z tego tytułu przysługiwała w wysokości 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż określony w poszczególnych latach limit odliczeń.

Podstawą prawną do stosowania ulgi był przepis zawarty w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 3 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31. 12. 2003 roku.

Z dniem 1 stycznia 2004 roku uchylony został art. 27a w/w ustawy o podatku dochodowym, co oznaczało likwidację szeregu ulg odliczanych od podatku, w tym ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika.

Jednym z warunków korzystania z ulg podatkowych jest poniesienie w roku w którym dokonywane jest odliczenie, odpowiednio udokumentowanych wydatków.

W opisanym przez Panią przypadku, poniesienie wydatków nastąpiło po zakończeniu aplikacji w 2004 roku, czyli w roku w którym nastąpiła likwidacja ulgi zwiazanej z odpłatnym dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym.

W związku z powyższym, brak jest podstawy prawnej do skorzystania z omawianej ulgi podatkowej za 2004 rok.

Nie może Pani również dokonać korekt zeznań za lata 2000, 2001, 2002 i 2003, gdyż w tym okresie nie ponosiła Pani wydatków na pokrycie kosztów aplikacji.

Powyższa interptretacja:

? dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

? nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

– dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie z dnia 08.04.2004r. Nr US/PD/415-5/2004, zmieniam udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Z treści pisma Pani Grażyny W. wynika, że zapytanie dotyczy możliwości skorzystania przez Podatniczkę z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (czesne za studia zaoczne).

Strona podała, że ukończyła 35 rok życia, jest osobą bezrobotną, jednakże uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości 1.992,80 zł.

Zdaniem Pani Grażyny W. niniejszy wydatek podlega odliczeniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) cyt. ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% poniesionych wydatków na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280 zl, tj. 433,20 zł. Stosownie do treści art. 27a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy odliczenia stosuje się, jeżeli wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Natomiast w myśl art. 27a ust. 8 powołanej wcześniej ustawy, za wydatki, o których mowa w ust 1 pkt 2 lit. b), podlegające odliczeniu, uważa się wydatki z tytułu: pkt 1 – dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, pkt 2 – poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny, pkt 3 – nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Przepisy określające naukę prowadzoną w formach szkolnych i pozaszkolnych to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z póżn. zm.) Wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, o czym stanowi art. 27a ust 9 ustawy podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c), tj. jako wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, podkreśla, że z powołanych powyżej przepisów nie wynika, aby warunkiem umożliwiającym skorzystanie z przedmiotowej ulgi było osiąganie przez Podatnika określonych przychodów, tj. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Zatem należy podzielić Pani stanowisko, iż w 2003 roku nabyła Pani prawo do ulgi z tytułu poniesienia wydatków na odpłatne dokształcanie (opłata czesnego) w wysokości 19% wydatków, ale nie więcej niż 433,20 zł. Stosownie do wyżej przytoczonych przepisów zauważa się, iż ulga ta pomniejsza podatek dochodowy za 2003 rok. Natomiast z Pani pisma, wynika, że dochód za 2003 r. wyniósł tylko 1.992,80 zł, a zatem jest to dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Stąd, pomimo złożenia zeznania PIT-37 nie może Pani skorzystać z przedmiotowej ulgi, ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono minimum wolne od podatku w kwocie za 2003 r. – 2.789,89 zł (#8776; 2.790 zł), czyli w Pani przypadku cały dochód jest wolny od opodatkowania co oznacza, że nie występuje podatek do zapłaty. Tym samym nie ma od czego odliczyć ulgi z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, ponieważ jest to ulga, którą odlicza się właśnie od podatku.

Wobec powyższego przedstawione w piśmie z dnia 08.04. 2004 r. Nr US/PD/415-5/2004 stanowisko przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie należy uznać za nieprawidłowe.

BI/005/0733/03, Czy wydatki poniesione przez podatnika na naukę języka obcego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w…

Stan faktyczny:

Podatniczka w 2003 r. poniosła wydatki na naukę języka obcego, którą zorganizował w zakładzie pracy związek zawodowy. Związek zawodowy zawarł umowę z firmą prowadzącą działalność w tym zakresie na zrealizowanie w zakładzie pracy w zorganizowanych grupach nauki języka obcego.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy od osób o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-5 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki między innymi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika.

W myśl postanowień art. 27a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Za wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika podlegające odliczeniu zgodnie z art. 27a ust. 8 pkt 1 ww. ustawy – uważa się wydatki z tytułu:

1. dokształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych 2. poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny, 3. nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Ustawodawca, poza przesłankami określonymi w powołanym wyżej przepisie, prawo do skorzystania z ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe uzależnił od spełnienia jeszcze innych warunków. Przede wszystkim odliczenie stosuje się jeżeli:

* wydatki nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz * nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub * nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy), * wydatki nie zostały odliczone od podatku na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c tj. w ramach ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych (art. 27a ust. 9 ustawy).

Kwota podlegająca odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi, zgodnie z treścią art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., nie może przekroczyć w roku podatkowym 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280,00 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają zatem możliwość odliczenia wydatku na naukę języka obcego w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika odbywanego w formie zorganizowanej przez podmioty prowadzące działalność, w tym zakresie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż nauka języka obcego odbywała się w formach zorganizowanych przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Związek zawodowy, który zawarł umowę z firmą prowadzącą naukę języka obcego w zakładzie pracy pośredniczył jedynie w formalnej organizacji tego kursu.

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy stwierdza się, iż poniesione przez Podatniczkę wydatki na naukę języka obcego będą podlegały odliczeniu od podatku dochodowego w 2003 r. w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

So you have finished reading the odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Ulgi podatkowe 2022, Ulga remontowa 2021 co można odliczyć, Ulga podatkowa 2021

See also  Top 23 남과 여 웹툰 다시 보기 The 174 Top Answers

Leave a Comment