Top 11 넷플릭스 3 결말 All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 넷플릭스 3 결말 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.guardianseattle.com team, along with other related topics such as: 넷플릭스 3 결말 3% 다시보기, 3% 주아나, 3% 미셸리, 넷플릭스 3화, 굿걸 넷플릭스, 3 리뷰, 3퍼센트 시즌1, 3% 시즌5

이후 마르쿠는 자신의 할아버지와 외해에 남고, 조가비 일행들과 외해 사람들은 잠수함을 타고 절차 시험장을 거쳐 내륙에 도착한다. 내륙에서 외해 붕괴를 돕던 미셸리는 외해가 붕괴됐다는 사실을 내륙 사람들에게 알리기 위해 방송을 통해 소식을 전하고 친오빠 안드레의 칼에 찔려 결국 사망한다.


당신의 \”5시간\”을 삭제 시켜 드립니다. \”넷플릭스\” 디스토피아 작품 1위찍고 지금도 손에 꼽는다는 갓띵작 SF드라마 《3퍼센트 시즌 1~4》 결말까지 한방에 몰아보기!!
당신의 \”5시간\”을 삭제 시켜 드립니다. \”넷플릭스\” 디스토피아 작품 1위찍고 지금도 손에 꼽는다는 갓띵작 SF드라마 《3퍼센트 시즌 1~4》 결말까지 한방에 몰아보기!!


넷플릭스 3%(3퍼센트) 시즌4 줄거리/결말/리뷰 : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 3801 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 3%(3퍼센트) 시즌4 줄거리/결말/리뷰 : 네이버 블로그 평화적으로 해결하고 싶어하는 외해에서. 조가비 일행을 외해에 초대하게 되는데. 주아나, 하파에우, 일리자, 나탈리아, 마르쿠가. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 3%(3퍼센트) 시즌4 줄거리/결말/리뷰 : 네이버 블로그 평화적으로 해결하고 싶어하는 외해에서. 조가비 일행을 외해에 초대하게 되는데. 주아나, 하파에우, 일리자, 나탈리아, 마르쿠가.
 • Table of Contents:

카테고리 이동

Leisera의 육아&일상 리뷰♡

이 블로그 
드라마&영화♡
 카테고리 글

See also  Top 13 그의 나라 와 그의 의 The 178 Correct Answer

카테고리

이 블로그 
드라마&영화♡
 카테고리 글

넷플릭스 3%(3퍼센트) 시즌4 줄거리/결말/리뷰 : 네이버 블로그
넷플릭스 3%(3퍼센트) 시즌4 줄거리/결말/리뷰 : 네이버 블로그

Read More

(스포씹만땅) 넷플릭스 다크 시즌3 결말에 대한 생각과 정리 – 영화/TV – 에펨코리아

 • Article author: www.fmkorea.com
 • Reviews from users: 13676 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about (스포씹만땅) 넷플릭스 다크 시즌3 결말에 대한 생각과 정리 – 영화/TV – 에펨코리아 요나스 칸발트는 왜 모든 일의 흑막인 아담이 되었는가? Dark Timeline: The Netflix Show Explained – TV Gue (스포씹만땅) 넷플릭스. 원자력 발전소를 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for (스포씹만땅) 넷플릭스 다크 시즌3 결말에 대한 생각과 정리 – 영화/TV – 에펨코리아 요나스 칸발트는 왜 모든 일의 흑막인 아담이 되었는가? Dark Timeline: The Netflix Show Explained – TV Gue (스포씹만땅) 넷플릭스. 원자력 발전소를 … ※ 이 글은 결말에 대한 제 생각을 정리한 글 입니다. 따라서 결말에 대한 스포로 가득 차 있어요. 드라마의 결말을 스포일러 당하고 싶지 않으신 분은 절대절대절대! 보지 마세요.제 짧은 생각을 바탕으로 정리된 것이라 내용이 틀릴 수도 있는 부분 양해 부탁드리겠습니다.짧은 평 : 시즌 1,2를 재미있게 봤다면 시즌 3 역시 실망하지 않고 볼 수 있을 것이다.정말 오…
 • Table of Contents:
(스포씹만땅) 넷플릭스 다크 시즌3 결말에 대한 생각과 정리 - 영화/TV - 에펨코리아
(스포씹만땅) 넷플릭스 다크 시즌3 결말에 대한 생각과 정리 – 영화/TV – 에펨코리아

Read More

DOTA: Dòng máu rồng | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 15120 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DOTA: Dòng máu rồng | Trang web Netflix chính thức 1. 천둥이 말한 대로 · 2. 허울뿐인 공주 · 3. 네버웨어 랜드 · 4. 책 결말에 나오는 괴물 · 5. 불의 설교 · 6. 기사와 죽음, 악마 · 7. 고백 · 8. 체스 게임. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DOTA: Dòng máu rồng | Trang web Netflix chính thức 1. 천둥이 말한 대로 · 2. 허울뿐인 공주 · 3. 네버웨어 랜드 · 4. 책 결말에 나오는 괴물 · 5. 불의 설교 · 6. 기사와 죽음, 악마 · 7. 고백 · 8. 체스 게임. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộMột Hiệp sĩ Rồng dũng cảm, đầy mâu thuẫn phải dùng sức mạnh của loài rồng để ngăn cản một ác quỷ chết chóc trong loạt phim kỳ ảo hoành tráng dựa trên trò chơi trực tuyến. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:
See also  Top 17 귀두 에 좁쌀 Top Answer Update

Video

DOTA Dòng máu rồng

Tập

DOTA Dòng máu rồng

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

DOTA: Dòng máu rồng | Trang web Netflix chính thức
DOTA: Dòng máu rồng | Trang web Netflix chính thức

Read More

Descargar 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰

 • Article author: fresh-poc-portal.focus-entmt.com
 • Reviews from users: 20379 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Descargar 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰 Pour télécharger le mp3 de 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰, il suffit de suivre 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Descargar 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰 Pour télécharger le mp3 de 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰, il suffit de suivre 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 … Pour télécharger le mp3 de 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰, il suffit de suivre 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰 mp3 If youre trying to download MP3 music for free, there are many things you should consider. The first is to make sure that the downloader you are using is not cost-effective, and its compatible with your platform youre using. This will allow you to download your files anywhere youd like. If youre not sure what to pick, follow our guide for MP3 downloads. Also, keep in mind that you can save the files you downloaded to your device or computer.
 • Table of Contents:
See also  Top 34 고넬료 의 가정 Top Answer Update
Descargar 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰
Descargar 투핫3 결말포함 넷플릭스 전세계 1등 한 미친 수위 미국 예능 3 10화 영화리뷰

Read More

넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는?? – 취미 사진가 나라의 블로그

 • Article author: jknara.tistory.com
 • Reviews from users: 41612 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는?? – 취미 사진가 나라의 블로그 그동안 기묘한 이야기 1을 제외하고 2, 3 시즌은 일레븐의 방황과 아이들의 성장기를 보여주어 다소 스토리가 호불호가 갈리기도 하였었는데요. 이번 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는?? – 취미 사진가 나라의 블로그 그동안 기묘한 이야기 1을 제외하고 2, 3 시즌은 일레븐의 방황과 아이들의 성장기를 보여주어 다소 스토리가 호불호가 갈리기도 하였었는데요. 이번 … 안녕하세요. 취미 사진가 나라입니다. 지난 5월 27일에 기묘한 이야기 시즌4의 1부가 공개되었고, 7월 1일에서는 2부가 공개되면서 시즌 4 대단원을 마감하게 되었습니다. 넷플릭스 오리지널 ‘기묘한 이야기’ 시즌..
 • Table of Contents:

기묘한 이야기 시즌 4 2부 개요

기묘한 이야기 시즌 4 2부 예고 영상

기묘한 이야기 시즌 4 2부 스토리 (※스포 주의)

기묘한 이야기 4 시청 후기 및 결말에 대해

기묘한 이야기 시즌5는

넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는?? - 취미 사진가 나라의 블로그
넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는?? – 취미 사진가 나라의 블로그

Read More

넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰

 • Article author: amabil.tistory.com
 • Reviews from users: 14650 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰 안녕하세요 호선생입니다. 넷플릭스 시리즈 영화였던 피어스트리트 파트 3: 1666의 줄거리와 결말에 대한 후기 및 리뷰를 하면서 소개해드릴까 합니다 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰 안녕하세요 호선생입니다. 넷플릭스 시리즈 영화였던 피어스트리트 파트 3: 1666의 줄거리와 결말에 대한 후기 및 리뷰를 하면서 소개해드릴까 합니다 … 안녕하세요 호선생입니다. 넷플릭스 시리즈 영화였던 피어스트리트 파트 3: 1666의 줄거리와 결말에 대한 후기 및 리뷰를 하면서 소개해드릴까 합니다. 피어스트리트 파트 1과 파트 2 줄거리와 후기가 궁금하신분..
 • Table of Contents:

호선생의 일상다반사

피어 스트리트 파트 3 1666(Fear Street 3 Part3 1666 2021)

태그

댓글0

티스토리툴바

넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰” style=”width:100%”><figcaption>넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰</figcaption></figure>
<p style=Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.guardianseattle.com/blog.

DOTA: Dòng máu rồng

Đã đến lúc những chiến binh dũng cảm chế ngự một kẻ thù khó đánh bại. Nhưng liệu sự hi sinh cuối cùng có giúp mang lại hòa bình lâu dài cho nhiều thế giới nhất có thể?

1. Gió dưới cửa 25ph Drysi có một thỏa thuận đáng sợ. Luna thỉnh cầu Mirana và một kẻ địch không ngờ tới cũng có cùng ý định. Thời của Fymryn đã tới, Davion dấn thân vào một thử thách cam go.

2. Địa ngục của địa ngục 26ph Một mặt trăng mới trỗi dậy. Mirana và các chiến binh đi vào Foulfell, vùng đất âm hiểm với địa ngục — và cả sự hối tiếc — đang chờ sẵn. Liệu Quỷ Kiếm Sát có bị chế ngự?

3. Cuộc sống của người lạ này 25ph Ngày mới lại đến — một thế giới lại bắt đầu. Tại vùng nội địa, một mối đe dọa lan rộng, khiến Mirana và Luna phải bắt tay vào điều tra. Chìa khóa nằm trong tay Oracle.

4. Người bị treo 25ph Trong khi đi tìm Slyrak, Mirana chọn một Kỵ Sĩ Rồng quen thuộc. Filomena đối mặt với nữ thần đang chật vật của mình — và Trưởng Kỵ Sĩ — khi mặt trăng đe dọa mọi sự sống.

5. Kêu gọi lý tưởng 26ph Mirana chạm trán một đối thủ bất ngờ trong khi Filomena tuyệt vọng tìm câu trả lời thông qua ký ức của Mene. Một gã khổng lồ say ngủ vừa tỉnh giấc.

6. Mười hai nghìn bốn trăm linh ba 25ph Trong lần về nhà trắc trở này, Mirana đứng trước thủ đoạn của người chú và trí tuệ của Trưởng Kị Sĩ. Filomena biết một sự thật kinh khủng. Davion nhen lại mối hợp tác cũ.

7. Hướng sáng theo trăng 26ph Không nản chí, Filomena săn tìm hy vọng, trong khi Davion giờ đã thay đổi tìm đến Mirana. Nhưng giờ thì một cuộc chiến tàn khốc sẽ phá vỡ mọi nỗ lực của những người hùng.

넷플릭스 기묘한 이야기 시즌 4 결말 그리고 시즌 5는??

✚ 링크복사

안녕하세요. 취미 사진가 나라입니다.

지난 5월 27일에 기묘한 이야기 시즌4의 1부가 공개되었고, 7월 1일에서는 2부가 공개되면서 시즌 4 대단원을 마감하게 되었습니다.

넷플릭스 오리지널 ‘기묘한 이야기’ 시즌4는 총 9화로 제작되었는데 1부와 2부로 나뉘면서 2부의 나머지 2회 차가 이번에 공개된 것입니다.

이번 포스팅에서는 기묘한 이야기 시즌4 2부 8, 9화를 토대로 그 결말과 시즌5에 대한 이야기를 해보려 합니다.

[참고*기묘한 이야기 시즌4의 1부 시청 후기를 안 보신 분들은 아래 링크의 시청후기를 먼저 보고 오시면 이해하기 쉬워요.*]

넷플릭스 “기묘한 이야기” 시즌 4 1부 시청 후기

기묘한 이야기 시즌 4, 2부 개요

기묘한 이야기 시즌4, 2부 포스터

기묘한 이야기 시즌4의 2부는 2022년 7월 1일 공개되었고 총 2회 차로 되어 있습니다.

2부가 회차가 적긴 하지만, 러닝타임이 다른 회차보다 긴 편입니다.

8화 : Papa (아빠) , 러닝타임 85분

9화 : The Piggyback (어둠 속으로) , 러닝타임 144분

기묘한 이야기 시즌 4, 2부 예고 영상

기묘한 이야기 시즌 4, 2부 스토리 (※스포 주의)

1부 마지막에서 베크나의 정체가 다름 아닌 일레븐과 함께 호킨스 연구소 실험체 였던 001, 원이라는 것을 보여주며 마무리가 되었었는데요.

그동안 호킨스 연구소 사람들이 몰살된 것이 일레븐에 의한 것이 아닐까 하는 궁금증이 있어 왔었는데, 이번 시즌4를 통해서 모든 것이 원이 저지른 일이었고, 이를 일레븐이 뒤집힌 세계 문을 열면서 원을 보내버리면서 더 큰 사고를 막은 것이었습니다.

한편, 베크나는 낸시에게 자신의 계획을 보여주며 일레븐에게 전달해주라 말합니다.

베크나가 4명의 재물을 바쳐 현실의 세계를 자신의 존재하는 뒤집힌 세계를 이용하여 인류를 멸망시키려 한다는 것을 알게 된 낸시 일행들은, 베크나를 제거할 계획을 세우게 됩니다.

니나 프로젝트를 통해 잊혔던 기억을 되찾음과 동시에 능력도 되찾은 엘 (일레븐)….

엘은 기억과 능력을 되찾았지만, 호킨스의 친구들이 위험하다는 소식에 떠나려 합니다.

이를 말려서는 파파, 마틴 브래너 박사…. 그는 아직 일레븐에게 준비가 덜되어 있다 말하지만, 일레븐을 그를 떠나 친구들을 구하러 나섭니다.

이때… 호킨스의 기이한 사건들이, 일레븐이 한 짓이라고 생각하는 잭 설리번 중령이 비밀연구소에 들이닥치게 되고….

일레븐은 비밀연구소를 탈출하여, 마이크 일행의 도움으로 잭 설리번 중령에게서 벗어나게 됩니다.

그리고 호킨스의 친구들이 위험함을 알게 되고 도우려 하지만, 거리가 멀어 가지 못하게 되고…

한편 호킨스에서는 낸시와 스티브, 로빈, 더스틴, 에디, 맥스, 루카스, 에리카 가 작전을 세워 뒤집힌 세계의 베크나를 유인 해 없앨 계획을 세우고 실행에 옮기게 됩니다.

일레븐은 멀리 떨어져 있지만, 자신의 능력을 이용하여 맥스의 정신에 침투하여 베크나를 물리치고, 맥스와 친구들을 구하려 하죠.

러시아 교도소에 수감되어 있던 호퍼는 결국 자신을 데리러 와준 조이스와 만나게 됩니다.

그리고 호퍼와 조이스는 서로에 대한 감정을 깨닫게 되죠.

호퍼와 조이스 일행들은 교도소를 탈출하여, 미국으로 향하려 하였지만 교도소에 있던 뒤집힌 세계의 괴물들과 입자(?)를 제거하기 위해 다시 교소도로 향하게 되고…

호퍼와 일행들은 데모고르곤과 싸우게 됩니다.

뒤집힌 세계의 괴물들은 정신력이 이어져 있기 때문에 동시 공격을 하게 되면 모두가 큰 피해를 입게 되죠..

우연스럽게도… 각자 맡은 파트에서 공격을 하여, 베크나를 물리치게 됩니다.

하지만… 이 과정 중에 맥스가 베크나에게 당해 숨을 멈추는….

즉, 4명의 재물이 완성되자, 호킨스에는 큰 균열이 발생하게 됩니다. 하지만 엘의 도움으로 맥스가 다시 숨을 쉬게 되면서 일단락되지만…. 맥스는 큰 부상으로 의식 없이 병원에 누워 있게 됩니다.

한편, 이번 큰 재난(?)으로 호킨스를 떠나는 사람들의 행렬이 끝이 없게 되죠.

이번 일을 겪고, 마이크 일행과 호퍼 일행 모두가 호킨스로 돌아오게 됩니다.

멀어졌던 낸시와 조나단이 재회를 하게 되며, 서로의 사랑을 재 확인하게 되죠..

시즌4에서 보였던 낸시와 스티브의 썸(?)은 이렇게 끝나는 걸까요??

한편 호퍼는 일레븐과 재회를 하게 됩니다. 죽은 줄로만 알았던 새아빠 호퍼가 돌아오니 기쁨에 복받쳐 눈물짓는 일레븐은 그동안의 철없던 자신의 잘못을 뉘우치며 눈물을 쏟아 내죠..

기묘한 이야기 4 시청 후기 및 결말에 대해..

이번 시즌4는 기묘한 이야기 시리즈 중 가장 많은 것을 보여준 것 같습니다.

명 장면들이 여럿 있었지만… 2부에서의 주요 장면 하나를 꼽으라고 한다면…

저는 에디 먼슨의 메탈 음악을 하는 장면을 꼽고 싶습니다.

80~90년대 헤비메탈의 향수를 제대로 느낄 수 있었어요. 화면 배경도 그럴싸했고….

하지만 안타깝게도 멋진 해비 메틀 음악을 보여준 에디 먼슨은 박쥐(?) 같은 괴물들을 상대로 도망치지 않고 싸우다 죽음을 맞게 되었습니다.

더스틴과의 찐 캐리를 보여준 에디 먼스이었기에 그의 죽음은 시청자로 하여금 더 큰 슬픔으로 남게 되었어요.

기묘한 이야기 4는 호킨스 친구들이 모두 다시 하나가 되는 계기를 마련해준 시즌이었다 말할 수 있을 것 같습니다.

그래서 시즌 4의 결말 부분에는 재회와 안부, 가족애 등이 섞어 녹아 있기도 합니다.

그동안 기묘한 이야기 1을 제외하고 2, 3 시즌은 일레븐의 방황과 아이들의 성장기를 보여주어 다소 스토리가 호불호가 갈리기도 하였었는데요.

이번 기묘한 이야기 시즌 4는 다시 원점으로 돌아가 굵직한 스토리로 기묘한 이야기 팬들이 보고 싶어 하던 모습들을 보여주어 그 스토리와 그 결말이 성공적으로 시청자에게 전달되었다 할 수 있을 것입니다.

시청자들이 궁금해하던 로빈이 스티브와 가까이 있으면서도 사귀지 않는 이유도 이번 시즌4에서 밝혀졌는데요. 로빈은 같은 밴드부의 여자 비키를 좋아하고 있었던 것이죠. 스티브 역시 잘 알고 있었기에, 그 둘이 가까워지는 모습을 지켜보며 흐뭇해하는 미소를 보입니다.

정작 스티브는.. 낸시도 조나단에 뺏기고… 가까이 지내던 로빈도 다른 이를 찾아갔고… 제일 불쌍한 캐릭터 같아요..ㅠㅠ

기묘한 이야기 시즌5는??

기묘한 이야기 시즌 4의 결말에서 뒤집힌 세계와의 균열로 호킨스가 갈라지는 모습이 보였었는데, 그 후의 내용이 시즌 5가 될 것입니다.

윌이 뒤집힌 세계와 정신이 아직 이어져 있는 것인지… 호킨스에 돌아왔을 때… 베크나가 아직 살아 있음을 느낄 수 있다 하였는데요… 아마도 시즌 5는 베크 나와 일레븐의 최후 결전이 주된 내용이지 않을까 추측할 수 있습니다.

아직 시즌5에 대해 공개된 것은 없지만, 기묘한 이야기 시즌2 가 2017년 10월에 공개가 되었었고, 시즌3이 2019년 7월에 방영되었던 것을 감안하면, 기묘한 이야기 시즌 5는 빠르면 2023년 7월~10월, 늦으면 2024년에 볼 수 있지 않을까 싶습니다.

주인공 아이들이 폭풍성장을 하고 있는 상태이기 때문에 제작자 입장에서도 빨리 제작하여 공개하지 않을까요? ^^

참! 기묘한 이야기는 시즌 5를 끝으로 시리즈가 종결된다고 하네요.

넷플릭스 미드 “기묘한 이야기” 시즌 1 시청 리뷰

넷플릭스 시리즈 “기묘한 이야기” 시즌 2 시청 후기

넷플릭스 “기묘한 이야기” 시즌3 시청후기

넷플릭스 “기묘한 이야기” 시즌 4 1부 시청 후기

넷플릭스 영화 <피어 스트리트 파트 3: 1666> 줄거리, 결말, 후기 및 리뷰

안녕하세요 호선생입니다.

넷플릭스 시리즈 영화였던 피어스트리트 파트 3: 1666의 줄거리와 결말에 대한 후기 및 리뷰를 하면서 소개해드릴까 합니다.

피어스트리트 파트 1과 파트 2 줄거리와 후기가 궁금하신분은 아래의 포스팅을 참고해주세요.

영화 <피어 스트리트 파트 1: 1994> 줄거리, 후기

영화 <피어 스트리트 파트 2: 1978> 줄거리, 후기

피어스트리트 파트 3 1666

=피어스트리트 1994 파트 2

피어스트리트 파트3 1666은 기존의 피어스트리트 파트 2와 달리하는 구조로 진행이됩니다. 피어스트리트 파트 1은 1994년에 마녀 세라피어의 저주를 받아 살아남기위한 싸움을하게 됩니다. 파트 2: 1978의 내용은 파트 1의 내용이 끝나고 이전에 78년도에 저주에서 살아남은 생존자에게 도움을 청하게되면서, 생존자가 겪었던 1978년도의 이야기가 시작됩니다.

마지막 시리즈인 피어스트리트 파트3 1666은 1666년의 이야기와 다시 1994년도로 돌아와 피어스트리트 시리즈의 전체적인 이야기를 마무리하는 스토리로 피어스트리트 1994 파트 2라고 해도 될 것 같습니다.

피어스트리트 파트3 1666 <출처: 다음영화>

피어 스트리트 파트 3: 1666

(Fear Street 3 Part3: 1666, 2021)

미국, 호러, 스릴러, 미스터리, 공포

줄거리(스포 최소)

악령들과 저주를 받아 이상해져버린 샘을 데리고 다니면서 마침내 디나는 세라피어의 유골과 손뼈를 한 곳에 묻는 것에 성공한다. 그와 동시에 1666년에 있었던 일을 세라피어의 입장에서 경험하게 된다.

1666년, 서니베일과 세이드사이드로 나뉘기 이전에는 유니언이라는 하나의 마을이 있었다. 그곳에서 세라피어는 평범한 시골의 소녀로 살아가고 있다. 그러던 어느 날, 마을의 또래들이 세라피어와 이야기를 하면서, 의미심장한 문장을 주고받는다.

해 질 녘에 보름달이 떠오른다.

이 땅의 열매가 무르익는 밤이지

저 말의 의미는 보름달이 뜨는 밤 또래의 아이들이 숲 공터에 모여서 나름의 일탈을 하는 파티 같은 모임이었고, 세라피어와 몇몇의 친구들은 숲 속에 살고, 신비하고 이상한 존재인 과부의 천막에 몰래 들어가서 약하지만 환각을 일으키는 열매를 훔쳐 나오게 된다.

열매를 찾는 도중 세라피어는 과부가 보관하고 있는 악마와 계약을 통해 원하는 것을 얻을 수 있는 책을 발견한다. 세라도 모르는 사이 책에 적혀있는 악마와의 계약하는 주문을 읽는 도중 과부가 돌아오게 되고, 아이들은 열매를 훔쳐 도망오게된다.

아이들은 열매를 먹고 약한 환각에 빠져 그날을 즐기게 된다. 그러던 중 세라피어와 그녀의 친구인 밀러는 숲 속으로 들어가서 사랑을 나누게되지만, 누군가에게 이러한 모습을 들키게된다. 다음날 세라피어와 밀러의 관계가 소문이 나게 되고, 때마침 밀러의 아버지이자 마을의 목사인 사이러스 밀러가 알 수 없는 말을 중얼중얼하면서 이상하게 변하고, 마을은 저주를 받은 것처럼 과일은 썩어버리고, 음식에서는 곰팡이와 벌레가 생기고, 우물마저 오염돼버린다.

그리고 마침내 마을에 사건이 발생하게 된다. 마을의 목사인 사이러스 밀러가 교회에 어린아이들을 모은 뒤, 문을 잠그고 아이들의 눈을 뽑아 죽이고 자신의 눈도 뽑게 된다. 사이러스를 죽이게 되지만, 마을에서는 마녀의 저주를 받았다며, 마녀를 찾자는 회의가 열리게 되고, 분위기는 자연스럽게 금단의 사랑을 한 세라피어와 밀러가 마녀로 몰리게 된다.

결국 밀러는 마을 사람들에게 잡혀 교수형에 처할 위기에 처하게 되고, 세라피어는 도망치게 되지만, 세라피어는 사랑하는 밀러를 구하기 위해 과부가 가지고 있는 책으로 악마와의 계약을 하기로 결심하게 된다. 하지만, 과부는 죽어있었고, 책도 사라져 있었다.

세라피어는 결국 도움을 청하려 자신의 약혼자인 솔로몬의 집으로 향하게 되고, 솔로몬은 사랑하는 세라를 위해서, 그녀를 숨겨준다. 하지만, 주변을 둘러보던 세라피어는 비밀통로를 발견하게 되고, 그 안에서 악마와의 계약을 한 것이 솔로몬이라는 걸 알게 된다. 결국 솔로몬은 자신이 저주의 근원이라는 것을 비밀로 하기 위해 세라피어를 마녀로 몰아 처형하게 된다.

다시 1994년, 마녀에 대한 진실을 알게 된 디나는 악마와의 계약자가 누구인지 알게 되고, 그를 피해 C. 버먼에게 가서 이러한 진실을 들려주고, 억울하게 누명을 쓴 세라피어가 아닌 솔로몬의 저주를 끝내기 위해 솔로몬의 후손과의 마지막 싸움을 시작하게 된다.

이후의 내용은 주관적인 후기로 스포일러가 포함될 수 있습니다.

파트 1과 파트 2를 아우르는 깔끔함

피어스트리트 파트 3: 1666은 파트 1과 파트 2의 내용에서 남겨두었던 떡밥을 회수하면서, 마지막 40분은 다시 파트 1의 시대로 돌아와 깔끔한 마무리를 한 영화같아요. 물론 호러영화의 내용과 동떨어진 내용이 나오는 1666년의 이야기는 다소 피어스트리트의 장르와 동떨어진 느낌이 있지만, 1666년도의 상황과 설명을 통해 피어스트리트 파트 1과 파트 2의 내용과 파트 3의 마지막 40분이 더욱 재밌었던 것 같아요.

세라피어와 디나

세라피어와 디나라는 두 캐릭터 사이에 직접적인 연결점은 없지만, 동일한 배우를 쓰고, 동성연애와 사랑하는 이를 살리기 위해서 발버둥치는 부분이 똑같은 설정이라서 보면서 더 몰입할 수 있었던 것 같아요. 악마와 계약한 솔로몬의 후손들처럼 세라피어와도 직접적인 연결점이 있으면 더 좋았겠지만, 마녀로 교수형에 처하고, 동생은 사이러스에게 살해를 당하면서 후손이 끊어진 부분을 이러한 설정으로 잘 이어붙인 게 아닌가 싶습니다.

임팩트

영화를 보면서 임팩트에 대한 부분은 역시 피어스트리트 파트 1: 1994가 가장 좋았던 거 같아요. 파트 3의 경우에는 이야기를 연결하면서, 권선징악의 결말을 위한 대서사시를 보여주기 때문에 아무래도 파트 1에서 나왔던 연쇄살인마들의 악령과의 사투라던가 새로운 연쇄살인마의 등장과 같은 씬이 없어서 스토리는 가장 좋았지만, 임팩트 부분에서는 다소 아쉬운 부분이 있었던 것 같아요.

끝나지 않는 저주

악마와의 계약자인 솔로몬의 후손을 죽임으로써 악마가 사라지게 되고, 항상 승승장구하던 서니베일과 저주받은 세이드사이드 두 마을 모두 평범한 마을로 돌아가게 되지만, 마지막에 악마와의 계약을 했던 동굴에서 누군가 악마와 계약하는 책을 가지고 사라지면서 또 다른 계약자와 저주의 시작에 대한 내용은 살짝 보여주게 됩니다.

단순히 후속작을 만들기 위한 떡밥으로 보이지는 않지만, 또다시 저주의 시작이라는 상상을 할 수 있게 만드는 부분이었습니다. 그동안 한국 넷플릭스 심의에 걸리게 되면서 말 많고 탈 많던 피어스트리트 시리즈의 마지막 파트 3: 1666 후기 및 리뷰였습니다

다른 영화 추천 🙂

영화 <방법: 재차의>

넷플릭스 영화 <킹덤 : 아신전>

영화 <보스 베이비 2>

영화 <이스케이프 룸 1, 2>

So you have finished reading the 넷플릭스 3 결말 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 3% 다시보기, 3% 주아나, 3% 미셸리, 넷플릭스 3화, 굿걸 넷플릭스, 3 리뷰, 3퍼센트 시즌1, 3% 시즌5

Leave a Comment