Top 24 Gotowe Projekty Stacji Diagnostycznej 19498 Good Rating This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me gotowe projekty stacji diagnostycznej on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.guardianseattle.com team, along with other related topics such as: gotowe projekty stacji diagnostycznej Koszt budowy stacji kontroli Pojazdów, Podstawowa stacja kontroli pojazdów, Budynek stacji diagnostycznej, Budowa stacji kontroli pojazdów, RS AUTO, SKP projekt, Dofinansowanie do stacji kontroli pojazdów

Table of Contents

Ile kosztuje wyposażenie stacji kontroli pojazdów?

Uruchomienie podstawowej stacji kontroli kosztuje około 700-800 tys. zł (budowa i wyposażenia obiektu), a dochody miesięczne sięgają 15-30 tys. zł. Okres zwrotu z inwestycji to obecnie przynajmniej 3-5 lat.

Kto może prowadzić SKP?

Stacje kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, o ile nie otwarto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłosił on upadłości oraz nie był skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przestępstwo przeciwko …

Co potrzeba do założenia stacji kontroli pojazdów?

Załatwianie formalności: warunki zabudowy, pozwolenie na budowę. Prace budowlane prowadzone pod okiem doradcy WSOP. Montaż urządzeń prowadzony przez profesjonalną ekipę WSOP. Szkolenie personelu, przekazanie gotowej stacji kontroli inwestorowi.

Ile zarabia diagnosta na przeglądzie?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4 400 PLN brutto. Co drugi diagnosta samochodowy otrzymuje pensję od 3 640 PLN do 5 450 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych diagnostów samochodowych zarabia poniżej 3 640 PLN brutto.

Czym różni się Okręgowa Stacja Kontroli pojazdów?

Podstawowa stacja kontroli pojazdów wykonuje okresowe badania techniczne pojazdów o maksymalnej masie 3,5 ton. Okręgowe stacje kontroli pojazdów obejmują badania okresowe i dodatkowe wszystkich pojazdów.

Ile kosztuje kurs na diagnostę samochodowego?

średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. Cena szkolenia: 2200 zł.

Jakie PKD dla stacji kontroli pojazdów?

66 ust. 4 pkt 6 ustawy prawa o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów – kod PKD 50.20.

Kto kontroluje stacje kontroli pojazdów?

Art. 83b. – [Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów] – Prawo o ruchu drogowym.
 • Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.
 • W ramach wykonywanego nadzoru starosta: …
 • Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Co to jest nr SKP?

Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) w dużym stopniu wpływają na poziom bezpieczeństwa na drogach. Poprzez realizację takich usług, jak: przegląd samochodu czy badanie techniczne, sprawdzane jest, czy dany pojazd nie stwarza zagrożenia dla kierowcy, pasażerów i osób trzecich.

Jak zdobyc uprawnienia diagnosty SKP?

Aby móc poszczycić się posiadaniem uprawnień diagnosty samochodowego, należy ukończyć specjalny kurs. Kurs diagnostyki samochodowej jest kursem państwowym, organizowanym przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, a warunki uczestnictwa w kursie precyzuje prawo o ruchu drogowym.

Ile jest stacji diagnostycznych w Polsce?

Dziś badania techniczne prowadzi ok. 4,7 tys. stacji kontroli pojazdów (!), a uprawnienia diagnosty posiada ok. 10 tys.

Ile kosztuje badanie na VAT 1?

Ile kosztuje przegląd zgodności samochodu z warunkami ustawy… Ceny badań technicznych zgodności samochodu z ustawą o podatku VAT to koszt 50 zł.

Ile kosztuje sprawdzenie auta na stacji diagnostycznej 2022?

Cena przeglądu samochodu w 2022

Będą obowiązywać ich stawki, do których przez lata mogli się już przyzwyczaić, czyli: 99 zł w przypadku samochodów osobowych, 162 zł dla samochodów z instalacją gazową.

Ile kosztuje pt?

Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 zł. Badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG/CNG kosztuje 162 zł. Od 1 stycznia 2022 r. za brak ważnego badania technicznego samochodu grozi mandat od 1500 do 5000 zł.

Ile kosztuje czesciowy przeglad samochodu?

Koszt jest taki sam w każdej stacji kontroli pojazdów. Aktualnie cena przeglądu pojazdu osobowego i specjalnego do 3,5 tony to 98 zł. Podczas badania technicznego wnosi się również opłatę ewidencyjną, od 1 do 3 zł.


PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW; STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PROJEKT WARSZTATU SAMOCHODOWEGO- AT-182
PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW; STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PROJEKT WARSZTATU SAMOCHODOWEGO- AT-182


Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej – W.S.O.P.

 • Article author: www.wsop.pl
 • Reviews from users: 36153 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej – W.S.O.P. Spodobał mu się jeden z gotowych projektów, który następnie dopasowaliśmy do … Na parterze obiektu znalazła się okręgowa stacja kontroli pojazdów, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej – W.S.O.P. Spodobał mu się jeden z gotowych projektów, który następnie dopasowaliśmy do … Na parterze obiektu znalazła się okręgowa stacja kontroli pojazdów, …
 • Table of Contents:
Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej - W.S.O.P.
Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej – W.S.O.P.

Read More

RS Auto – stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe

 • Article author: www.rs-auto.pl
 • Reviews from users: 2172 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about RS Auto – stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe RS Auto – stacje diagnostyczne, projekt budowy skp, myjnie bezdotykowe, budowa stacji kontroli pojazdów, wyposażenie stacji kontroli. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for RS Auto – stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe RS Auto – stacje diagnostyczne, projekt budowy skp, myjnie bezdotykowe, budowa stacji kontroli pojazdów, wyposażenie stacji kontroli. stacje diagnostyczne, projekt budowy skp, myjnie bezdotykowe, budowa stacji kontroli pojazdów, wyposażenie stacji kontroliRS Auto – stacje diagnostyczne, projekt budowy skp, myjnie bezdotykowe, budowa stacji kontroli pojazdów, wyposażenie stacji kontroli
 • Table of Contents:
RS Auto - stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe
RS Auto – stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe

Read More

DOM.PL™ – Projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE – BUDYNEK UP2-30 – gotowy koszt budowy

 • Article author: pracownia-projekty.dom.pl
 • Reviews from users: 31390 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DOM.PL™ – Projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE – BUDYNEK UP2-30 – gotowy koszt budowy Gotowy projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DOM.PL™ – Projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE – BUDYNEK UP2-30 – gotowy koszt budowy Gotowy projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE. Gotowy projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CEprojekty domów, domy, projekty domów ma³ych, projekty domów ¶rednich, projekty domów du¿ych, katalog projektów domów, kosztorysy budowlane, projekt domu, dom, pakiet energooszczêdny
 • Table of Contents:

Projekt budynku ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 35T; S

Projekt budynku ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 35T; S

See also  Top 39 포스코 건설 로고 222 Most Correct Answers

Projekt budynku ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 35T; S

DOM.PL™ - Projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE - BUDYNEK UP2-30 - gotowy koszt budowy
DOM.PL™ – Projekt domu ATS PROJEKT STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5T; STACJI DIAG., PROJEKT WAR. SAM.- AT-182 CE – BUDYNEK UP2-30 – gotowy koszt budowy

Read More

Budowa stacji diagnostycznych | Projekty technologiczne wyposażenia

 • Article author: www.stacje-iwaniec.pl
 • Reviews from users: 27175 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Budowa stacji diagnostycznych | Projekty technologiczne wyposażenia Budowy stacji diagnostycznej nie możemy traktować tak samo, … NIE dostarcza Klientowi gotowego projektu budynku (projektu budowlanego czy wykonawczego), … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Budowa stacji diagnostycznych | Projekty technologiczne wyposażenia Budowy stacji diagnostycznej nie możemy traktować tak samo, … NIE dostarcza Klientowi gotowego projektu budynku (projektu budowlanego czy wykonawczego), … Zapewniamy naszym klientom wsparcie w zakresie budowy stacji diagnostycznych – zapewniamy kompletne projekty technologiczne ich wyposażenia.
 • Table of Contents:
Budowa stacji diagnostycznych | Projekty technologiczne wyposażenia
Budowa stacji diagnostycznych | Projekty technologiczne wyposażenia

Read More

4Design Projekty Stacji Kontroli Pojazdów

 • Article author: www.skp.fourdesign.pl
 • Reviews from users: 2281 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 4Design Projekty Stacji Kontroli Pojazdów Projekt, budowa i wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów. Oferujemy projekty stacji diagnostycznych, warsztatów i myjni samochodowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 4Design Projekty Stacji Kontroli Pojazdów Projekt, budowa i wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów. Oferujemy projekty stacji diagnostycznych, warsztatów i myjni samochodowych. Projekt, budowa i wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów. Oferujemy projekty stacji diagnostycznych, warsztatów i myjni samochodowych projekty stacji kontroli pojazdów, projekty skp, projekty oskp, projekty stacji diagnostycznych, projekty warsztatów, stacja kontroli pojazdów, warsztaty, projekty, architekci, biura projektowe,
 • Table of Contents:

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

WYPOSAŻENIE

4Design Projekty Stacji Kontroli Pojazdów
4Design Projekty Stacji Kontroli Pojazdów

Read More

Projekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 (DD15) | wybieramprojekt.pl

 • Article author: wybieramprojekt.pl
 • Reviews from users: 3798 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Projekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 (DD15) | wybieramprojekt.pl Jak zamówić projekt? Rekomendacje · Współpraca · Kontakt · Regulamin · Polityka prywatności · Polityka cookies · Zawartość projektu gotowego · Zamów kosztorys … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Projekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 (DD15) | wybieramprojekt.pl Jak zamówić projekt? Rekomendacje · Współpraca · Kontakt · Regulamin · Polityka prywatności · Polityka cookies · Zawartość projektu gotowego · Zamów kosztorys … Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 jest projektem budynku usługowego, bez podpiwniczenia, parterowego, w stylu tradycyjnym, w technologii murowanej, z dachem wielospadowymProjekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 biura Pracownia Klasyczny Dom
 • Table of Contents:
Projekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 (DD15) | wybieramprojekt.pl
Projekt Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t wraz z warsztatem U58 (DD15) | wybieramprojekt.pl

Read More

sprzedam stację kontroli pojazdów – Sprzedajemy.pl

 • Article author: sprzedajemy.pl
 • Reviews from users: 11178 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about sprzedam stację kontroli pojazdów – Sprzedajemy.pl Projekt technologiczny stacji kontroli pojazdów … …auta na stacji kontroli pojazdów Opłacony gotowy do rejestracji Koszt rejestracji 260 zł Stan bdb… …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for sprzedam stację kontroli pojazdów – Sprzedajemy.pl Projekt technologiczny stacji kontroli pojazdów … …auta na stacji kontroli pojazdów Opłacony gotowy do rejestracji Koszt rejestracji 260 zł Stan bdb… Ogłoszenia o tematyce: sprzedam stację kontroli pojazdów na Sprzedajemy.pl – Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w Twojej okolicy. Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki. Nieruchomości, Motoryzacja, Komputery, Meble, Antyki, Telefony, Sprzęt sportowy i inne
 • Table of Contents:

Motoryzacja

Nieruchomości

Dom i Ogród

Dla Dziecka

Elektronika

Kultura i Rozrywka

Antyki Sztuka Kolekcje

Biznes i Przemysł

Rolnictwo

Usługi

Praca

Projekt technologiczny stacji kontroli pojazdów

Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów PZM-ot – Zapraszamy !!!

Działka przy DK10 z WZ na budowę Stacji Kontroli Pojazdów

Audyt stacji kontroli przed odbiorem TDT

Auto Spa Płońsk – Stacja kontroli pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (stale funkcjonująca)

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (stale funkcjonująca)

Diagnosta samochodowy

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW przeglądy (Kraków)

BEISBARTH URZĄDZENIE DO KONTROLI I REGULACJI GEOMETRII

Tester złącza pojazd-przyczepa dla Stacji Kontroli

Testery dla stacji kontroli pojazdów – testery z 2013 roku

Geometria GTO 4 głowice – na stacje kontroli

Stacja Kontroli pojazdów

Diagnosta Samochodowy

Stacja kontroli pojazdów

Polerowanie lamp 100zł za 2szt

Sprzedam Toyotę Yaris bardzo dobry stan

Tester złącza pojazd-przyczepa 1224V Stacja Okręgowa

vokswagen Golf Plus

SPRZEDAM działający zarabiający biznes Stacja diagnostyczna

Hyundai i20 i 20 2011r LPG I (2008-2014)

Renault Captur Renault Captur 2016r I (2013-2019)

Otwieracz do piwakapsliBrelok

Serwis linii diagnostycznej Bosch Nussbaum – tensometry

Volkswagen Polo polo 2006 124 tyś km LPG IV FL (2005-2009)

Volkswagen New Beetle New Beetle 19 tdi I (1998-2010)

Peugeot Boxer boxer kiper 7 osobowy

Ford Fiesta Fiesta 2013 125 benzyna 109 tyś km Mk7 (2

sprzedam stację kontroli pojazdów - Sprzedajemy.pl
sprzedam stację kontroli pojazdów – Sprzedajemy.pl

Read More

Biznesplan / analiza ekonomiczna – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

 • Article author: www.wsop.pl
 • Reviews from users: 11250 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Biznesplan / analiza ekonomiczna – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Biznesplan / analiza ekonomiczna – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów Updating
 • Table of Contents:

Powiązane tematy

Porady biznesowe

Biznesplan / analiza ekonomiczna - WSOP.pl - Wyposażenie stacji kontroli pojazdów
Biznesplan / analiza ekonomiczna – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

Read More

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji – rp.pl

 • Article author: www.rp.pl
 • Reviews from users: 28403 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji – rp.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji – rp.pl Updating Najważniejsze z punktu widzenia inwestora jest zakupienie odpowiedniego rodzaju urządzeń pomiarowych do badania samochodów. Oczywiście trzeba to zrobić po stara
 • Table of Contents:

Rodzaje diagnostyki

Jakie wymagania

Budowa lub adaptacja

Wymagania dla obu stanowisk

Niebieski szyld

Potrzebny specjalista

Wpis do rejestru

Kto nadzoruje

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji - rp.pl
Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji – rp.pl

Read More

Inwestycja „krok po kroku” – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

 • Article author: www.wsop.pl
 • Reviews from users: 34078 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Inwestycja „krok po kroku” – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Inwestycja „krok po kroku” – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów Updating
 • Table of Contents:

Budowa stacji kontroli pojazdów to złożona inwestycja Wymaga wielu przygotowań oraz uzyskania stosownych pozwoleń Ważne jest aby budując stację właściwie się do tego zabrać Współpraca z profesjonalnym partnerem biznesowym z pewnością pozwoli podjąć właściwe decyzje a tym samym uniknąć zbędnych komplikacji Bazując na wieloletnim doświadczeniu firmy WSOP przedstawiamy krótki poradnik przeznaczony dla inwestorów planujących budowę SKP

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o pozwolenie na budowę

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania działki

Projekt architektoniczno-budowlany

Pozwolenie na budowę

Zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym

Sposób postępowania wnioskodawcy o sprawdzenie zgodności wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Powiązane tematy

Porady biznesowe

Inwestycja „krok po kroku” - WSOP.pl - Wyposażenie stacji kontroli pojazdów
Inwestycja „krok po kroku” – WSOP.pl – Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

Read More

Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów TIR PS-SS-H4

 • Article author: projektydomow.redcart.pl
 • Reviews from users: 9209 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów TIR PS-SS-H4 Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów PS-SS-H4 pow. … Gotowy projekt serwisu / warsztatu samochodowego nawet do 10 stanowisk … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów TIR PS-SS-H4 Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów PS-SS-H4 pow. … Gotowy projekt serwisu / warsztatu samochodowego nawet do 10 stanowisk … projekt warsztatu samochodowego PS-SS-H4 gotowe typowe projekty warsztatów samochodowych stacji kontroli pojazdów TIR mechanicznych blacharsko lakierniczych ślusarskich samochodów ciężarowychNowoczesny projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów.
 • Table of Contents:

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-V4

Projekt budynku handlowo usługowego PS-SA-V1

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-K4 pow 57800 m2

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-V2

Projekt budynku handlowo usługowego PS-SB-V3

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-V1

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-V3

Projekt warsztatu samochodowego PS-SS-V4-L2 pow 57802 m2

Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów TIR PS-SS-H4
Projekt warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów TIR PS-SS-H4

Read More

Inwestycje – SpeedCar – Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów

 • Article author: speedcar.pl
 • Reviews from users: 31384 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Inwestycje – SpeedCar – Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car Inwestycja w stację kontroli pojazdów … Przejmujemy gotowe lub rozpoczęte projekty … w sąsiedztwie stacji paliw, marketów handlowych itp. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Inwestycje – SpeedCar – Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car Inwestycja w stację kontroli pojazdów … Przejmujemy gotowe lub rozpoczęte projekty … w sąsiedztwie stacji paliw, marketów handlowych itp.
 • Table of Contents:
See also  Top 40 감성 테라피 뜻 The 8 Correct Answer

Poszukujemy nieruchomości pod nowe obiekty w całej Polsce

Preferujemy lokalizacje nieruchomości położone w poniższych lokalizacjach

Preferencje wymagania działki dla

Program partner

Program flota

Program flota dla SKP

Praca Kariera

Partner biznesowy

Klient indywidualny

Inwestycje - SpeedCar - Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów
Inwestycje – SpeedCar – Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.guardianseattle.com/blog.

Projekt, budowa stacji kontroli pojazdów, stacji diagnostycznej

Doświadczenia wielu naszych klientów pokazują, że powodzenie ich stacji kontroli tworzyło się na długo przed zamontowaniem urządzeń. Kluczowe dla inwestycji okazywały się bowiem rozwiązania projektowe i technologiczne. Podejmowane na samym początku decyzje skutkowały tym, że udawało się uniknąć niepotrzebnych kosztów budowlanych, rozwiązania były zgodne z przepisami dla obiektów SKP, a usytuowanie budynku na działce zapewniało właściwy ruch pojazdów. Dzięki temu stacje zostały pozytywnie odebrane przez TDT i szybko zaczęły generować przychody

Projekty powtarzalne

Dla zainteresowanych klientów przygotowaliśmy powtarzalne projekty architektoniczne stacji wraz z wariantami rozbudowy o dodatkowe segmenty. Taki projekt można dostosować do lokalnych warunków i wystąpić o pozwolenie na budowę.

Przedstawiamy przykładowe wizualizacje dla powtarzalnego projektu okręgowej stacji kontroli pojazdów:

Projekt powtarzalny nr 1

Projekt powtarzalny nr 2

Projekty indywidualne

Z kolei inwestorzy, którzy preferują indywidualne rozwiązania mogą otrzymać od nas ciekawe projekty łączące ich własne oczekiwania ze specyficznymi wymogami branży SKP.

Projekt indywidualny nr 1

Architekci zwykli mawiać, że „coś takiego jak powtarzalny projekt w zasadzie nie istnieje, bo każdy – nawet najbardziej uniwersalny koncept trzeba dopasować do indywidualnych warunków.”

I tak też było w tym przypadku. Klient z północnej Polski zdecydował się na współprace z naszą firmą. Spodobał mu się jeden z gotowych projektów, który następnie dopasowaliśmy do warunków działki. W tym akurat przypadku niezbyt duża powierzchnia tej parceli nastręczała pewnych trudności. Konieczne było nieznaczne zmniejszenie budynku, ale tak aby nie wpłynęło to na jego walory użytkowe. Dodatkowo tak rozplanowano parkingi, drogi komunikacyjne na działce oraz wjazdy i zjazdy z drogi publicznej, aby możliwie najlepiej wykorzystać dostępne miejsce.

Na parterze obiektu znalazła się okręgowa stacja kontroli pojazdów, warsztat mechaniczny i oponiarski oraz biuro obsługi klientów. W piwnicy przewidziano miejsce na kotłownię i przechowalnię opon. Z kolei na piętrze zlokalizowano biura. Ze względu na zastosowanie dużej ilości przeszkleń na elewacji obiekt wygląda nowocześnie.

Przygotowany projekt wymagał od nas pełnego zaangażowania i kompleksowego podejścia. Współpracę projektową zwieńczyło uzyskanie pozwolenia na budowę.

Historia powstania tego projektu pokazuje również specyfikę prowadzenia inwestycji w dużych miastach, gdzie zwyczajnie zaczyna brakować wystarczająco dużych działek, które byłyby w stanie pomieścić kompleksy motoryzacyjne (stacja kontroli + serwis + myjnia). Inwestorzy i architekci są niejako zmuszeni do stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań, np. budowania piętrowych obiektów. Wieloletnie doświadczenie WSOP w branży motoryzacyjnej w połączeniu z profesjonalizmem architektów pozwoliło po raz kolejny stworzyć funkcjonalny obiekt.

Projekt indywidualny nr 2

Projekt budowlany został przygotowany specjalnie pod potrzeby naszego klienta ze środkowej Polski. Nie chciał on adaptować projektu powtarzalnego – wolał rozwiązanie skrojone pod swoje potrzeby. Za projektem indywidualnym przemawiały także specyficzne warunki zabudowy.

Praca nad projektem przebiegała według zaplanowanego scenariusza. Na pierwszym spotkaniu z inwestorem ekipa specjalistów i architektów z WSOP obejrzała działkę oraz dokładnie zapoznała się z warunkami zabudowy, które dotyczą tego terenu. Owocem tego spotkania była pierwsza przymiarka do projektu, czyli rzut zagospodarowania działki. Wielkość i kształt działki w tym konkretnym przypadku nie nastręczały problemów.

Następnie przyszedł czas na przygotowanie przez architektów wizualizacji całego kompleksu wraz ze wstępnym projekt rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń. W obiekcie znajdują się: „okręgówka”, myjnia portalowa w wersji bezdotykowej oraz biuro obsługi klienta i zaplecze socjalne. W przypadku hali diagnostycznej mieliśmy do czynienia z projektem typowym. Nasz projektant przygotował technologię rozmieszczenia urządzeń dla hali o długości 25 metrów, łącznie z projektem kanału diagnostycznego.

Zaprojektowany kompleks otrzymał kolorystykę szaro-pomarańczową. Nawiązuje ona do aktualnych trendów w motoryzacji i architekturze. Z aranżacją zewnętrznej bryły budynku dobrze będą harmonizować urządzenia diagnostyczne, dopasowane stylem do zastosowanej kolorystyki.

Projekt indywidualny nr 3

Poniższe rysunki to przykładowe elementy indywidualnej dokumentacji kompleksu motoryzacyjnego składającego się z: podstawowej stacji kontroli, serwisu oraz myjni samoobsługowej, w oparciu o którą powstał już działający obiekt.

Projekt indywidualny nr 4

Prezentowany obiekt zlokalizowany jest w południowej Polsce, na terenie mocno dotkniętym szkodami górniczymi. Na prośbę inwestora do projektowania zaangażowaliśmy jedno ze śląskich biur architektonicznych, które jest bardzo doświadczone w tego typu, specyficznych zleceniach na terenach górniczych.

Sama stacja powstaje na niewielkiej działce. Hala SKP zostanie dobudowana do istniejącego już budynku mieszkalnego. Jest to przykład kompaktowej, podstawowej stacji kontroli, która doskonale wpasowuje się w działkę, wykorzystując w pełni dostępne miejsce.

Budowa obiektu rozpoczęła się w czwartym kwartale 2015 roku.

Projekt indywidualny nr 5

Dla kolejnego z naszych klientów przygotowaliśmy indywidualny projekt architektoniczny kompleksu motoryzacyjnego. To kompaktowy obiekt (stacja kontroli z warsztatem), który powstanie w miejscowości Ruciane Nida w województwie warmińsko-mazurskim.

Klient trafił do naszej firmy z gotowym pomysłem na biznes, a nasi specjaliści wraz z architektami przygotowali dla niego kompletny projekt. Budynek został dopasowany do istniejącej działki.

O procesie inwestycyjnym stacji kontroli pojazdów, w tym także o projektowaniu piszemy szerzej w zakładce: Pomysł na biznes / Stacja kontroli pojazdów.

Inwestorów zainteresowanych projektami zapraszamy do kontaktu z nami.

Wyposażenie stacji kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów to opłacalny biznes. Jednak – jak w każdej działalności – konieczne jest przygotowanie solidnego biznesplanu, określenie koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz zakładanych przychodów. W każdym przypadku wyliczenia trzeba wykonać indywidualnie dla każdego obiektu. Doradcy biznesowi WSOP – dysponując bogatym doświadczeniem zdobytym podczas wielu inwestycji w branży SKP – służą swoją pomocą na każdym etapie.

Uruchomienie podstawowej stacji kontroli kosztuje około 700-800 tys. zł (budowa i wyposażenia obiektu), a dochody miesięczne sięgają 15-30 tys. zł. Okres zwrotu z inwestycji to obecnie przynajmniej 3-5 lat.

Właścicielom stacji podstawowych sprzyja znowelizowana we wrześniu 2009 roku ustawa o ruchu drogowym, która rozszerzyła uprawnienia w zakresie badanych pojazdów. Mogą badać wszystkie pojazdy do 3,5 tony. Wcześniej badania samochodów z instalacją gazową czy sprowadzanych z zagranicy były zarezerwowane dla większych stacji okręgowych, mających prawo do badania samochodów o masie do i powyżej 3,5 tony. Możliwość wykonywania badań u większej liczby klientów niewątpliwie skróci okres zwrotu z inwestycji w stację podstawową.

Szacuje się, że po polskich drogach porusza się ponad 2 miliony pojazdów zasilanych gazem, przy ogólnej liczbie „osobówek” przekraczającej 23 mln aut (dane z 2018 roku). To spory rynek.

Jeżeli planujemy otworzyć stację okręgową, obiekt powinien być odpowiednio większy, aby możliwe było badanie autobusów i pojazdów użytkowych. Uruchomienie okręgowej stacji kosztuje minimum 1-1,1 mln zł (budowa i wyposażenia obiektu). Dochody miesięczne mogą sięgnąć 25-50 tys. zł. Okres zwrotu z inwestycji to przynajmniej 3-5 lat. Praktyka pokazuje, że badania pojazdów ciężarowych stanowią około 10-15 procent ogólnej liczby przeglądów wykonywanych na stacji.

Zmieniły się nieco zasady badania pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Obowiązkową kontrolę w polskiej stacji będą musiały odbyć wszystkie auta pochodzące spoza Unii Europejskiej. W przypadku pojazdów z UE nie będą one konieczne dla nowych samochodów z wydanym świadectwem homologacji oraz tych, w których dowodzie rejestracyjnym jest zawarta informacja o wykonanym, aktualnym badaniu technicznym.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 4500 stacji kontroli, co sprawia, że konkurencja na tym rynku jest duża. Warto zaplanować uruchomienie takiego biznesu jako uzupełnienie już istniejącej działalności motoryzacyjnej (warsztat, serwis, myjnia). Wiele obiektów działa przy firmach transportowych. Spore pole daje również budowa SKP w mniejszych miejscowościach, gdzie wciąż brakuje stacji kontroli. Kluczowa będzie jej lokalizacja – najlepiej, gdy będzie zlokalizowana przy głównej drodze.

Konieczne jest także zatrudnienie uprawnionych diagnostów. Na jedną stację powinno ich przypadać minimum dwóch. Koszt zatrudnienia jest mocno uzależniony od regionu.

Aby stacja okręgowa była dochodowa musi wykonać około 3000-4000 badań technicznych rocznie, czyli 10-13 dziennie (przyjmując, że stacja pracuje 6 dni w tygodniu). Stacja podstawowa musi przeprowadzić nieco mniej badań, bo około 2000 (7-8 dziennie). Oczywiście wyliczenia te dla każdego obiektu należy przeprowadzić indywidualnie, biorąc pod uwagę koszty prowadzonej działalności.

Nie ma możliwości konkurowania cenami pomiędzy stacjami, ponieważ opłaty za badania techniczne są ustalane urzędowo przez Ministerstwo Infrastruktury. Przykładowo: badanie samochodu osobowego to koszt 98 zł (z instalacją gazową 161 zł), a autobusu 199 zł.

Czytaj więcej na temat inwestycji w SKP – kliknij poniżej w interesujący Cię link – wybierz z grupy „Powiązane tematy”

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga rejestracji

Wraz z rosnącą liczbą samochodów poruszających się po polskich drogach rośnie zapotrzebowanie na wszelkie usługi związane z serwisowaniem, czy przeprowadzaniem badań technicznych. Te ostatnie, dla przypomnienia, muszą być realizowane obowiązkowo cyklicznie, a ich częstotliwość zależy od wieku pojazdu.

Reklama

W pierwszych trzech latach od daty produkcji auta przeprowadza się jedno badanie, następne przed upływem pięciu lat, a kolejne już co roku. Inne wymogi stosuje się wobec ciężarówek, autobusów, taksówek i innych samochodów specjalistycznych.

W związku z tym, że średni wiek samochodów w Polsce jest relatywnie wysoki, znaczna ich część musi raz w roku pojawić się na stacji kontroli pojazdów, na których właściciele aut na własny koszt sprawdzają ich stan techniczny. Jest to warunek bezwzględny, niezbędny do przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie stacji kontroli pojazdów bardzo ważne jest staranne zaplanowanie jej lokalizacji. Oczywiście najlepiej, gdy znajdzie się ona przy ruchliwej drodze. Istotne jest też przeprowadzenie analizy struktury rynku w najbliższym otoczeniu.

Chodzi o to, aby w okolicy nie było zbyt dużo stacji diagnostycznych, gdyż ze względu na narzuconą przez ustawodawcę cenę badań nie mogą one konkurować między sobą ceną. Omawiana działalność ze względu na bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma charakter regulowany w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Reklama

Rodzaje diagnostyki

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o Ruchu Drogowym

wyróżnia dwa rodzaje stacji diagnostycznych.

Pierwsza z nich to podstawowa stacja kontroli pojazdów, która ma uprawnienia do przeprowadzania okresowego i dodatkowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczep do tych pojazdów.

Drugi rodzaj to okręgowa stacja kontroli pojazdów uprawniona do przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów.

Jakie wymagania

Stacje kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, o ile nie otwarto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłosił on upadłości oraz nie był skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przestępstwo przeciwko dokumentom.

Budowa lub adaptacja

Warunki budowlane, jakie musi spełnić stacja kontroli pojazdów, są określone w rozporządzeniu ministra transportu i budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Reklama

Wynika z niego, że stacja kontroli pojazdów może znajdować się w samoistnym budynku lub może być częścią wydzieloną innego dużego pomieszczenia. Jednak w takim przypadku ściana działowa musi być wyższa niż 2,5 metra. Każda stacja składa się z dwóch stanowisk: wewnętrznego i zewnętrznego.

Wymagania dla obu stanowisk

Stanowisko wewnętrzne powinno być pokryte odpowiednią powierzchnią (bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych) i mieć co najmniej odpowiednio 3 lub 6 metrów długości w zależności od tego, czy przeprowadza się na nim badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony.

Stanowisko wewnętrzne powinno być przelotowe, a w przypadku przeprowadzania badań cięższych pojazdów musi umożliwiać ruch jednokierunkowy. W jego skład wchodzą ława pomiarowa, powierzchnia robocza, kanał przeglądowy lub podnośnik pojazdów, wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz technologiczne.

Rozporządzenie szczegółowo określa szerokość i długość ław pomiarowych, wielkości pomieszczeń roboczych, rodzaje i moc oświetlenia w zależności od tonażu badanych pojazdów. Najważniejsze z punktu widzenia inwestora jest zakupienie odpowiedniego rodzaju urządzeń pomiarowych, takich jak:

• urządzenie kontroli działania hamulców (rolkowe lub płytowe);

• urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu;

Reklama

• przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

• przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;

• przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;

• miernik poziomu dźwięku;

• dymomierz;

Reklama

• przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa;

• przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy;

• urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu;

• czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD;

• wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym;

Reklama

• opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;

• zestaw narzędzi monterskich;

• podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.

Dodatkowo okręgowa stacja kontroli pojazdów musi posiadać:

• przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu,

Reklama

• elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej,

• urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

• komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi rejestr urządzeń spełniających wszystkie wymagania techniczne. Najlepiej więc w przypadku wątpliwości sprawdzać, czy kupowane urządzenia posiadają wszystkie niezbędne akredytacje i czy są akceptowane przez polski urząd.

Stanowisko wewnętrzne musi także posiadać instalacje sprężonego powietrza, studzienkę bezodpływową, wentylację naturalną oraz mechaniczną wraz z czujnikiem, która jest uruchamiana w awaryjnych sytuacjach, indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe oraz ogrzewanie. Stacje okręgowe dodatkowo muszą posiadać czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego.

Stanowisko zewnętrzne musi spełniać tylko wymagania wielkościowe i jest ono zależne od rodzajów i tonażu pojazdów, które są badane w stacji diagnostycznej. Jego wielkość dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony wynosi 8,5 x 10,5 metra, a dla pojazdów cięższych 8,5 x 16,5 metra.

Niebieski szyld

Każda stacja kontroli pojazdów powinna posiadać informacyjny szyld niebieski z białymi napisami informujący o kodzie rozpoznawczym oraz godzinach pracy. Ponadto teren przed stacją powinien umożliwiać zaparkowanie czterech pojazdów oczekujących na badanie, jeśli ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony lub umożliwiać zaparkowanie dwóch większych pojazdów.

Po zrealizowaniu tych wymagań należy uzyskać poświadczenie dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, który stwierdzi, że stacja spełnia wszelkie przewidziane prawem warunki lokalowe oraz posiada odpowiednie wyposażenie. Poświadczenie uzyskuje się poprzez złożenie wniosku do dyrektora wraz z aktualną kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem KRS.

Ponadto osoby rozpoczynające działalność gospodarczą muszą dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji nadzoru budowlanego zezwalającą na użytkowanie danego budynku oraz szkic stacji wraz w rysunkami technologicznymi stanowisk kontrolnych. Sprawdzenie i wydanie stosownego dokumentu podlega opłacie i zachowuje ważność przez 5 lat.

Potrzebny specjalista

Badania diagnostyczne musi przeprowadzać osoba mająca uprawnienia do wykonywania badań technicznych wydane przez starostę, uzyskiwane po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Trzeba pamiętać, że osoba taka musi być wiarygodna.

W przypadku nieprawidłowości w skrajnych przypadkach po ich wykryciu, np. w zakresie prowadzenia dokumentacji lub wykonywania badań technicznych, istnieje ryzyko wykreślenia stacji z rejestru.

Wpis do rejestru

Po spełnieniu powyższych warunków można złożyć już wniosek do organu rejestrowego, czyli starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli zakładana jest okręgowa stacja kontroli pojazdów obejmująca zakresem kilka powiatów, należy uzyskać wpis w każdym z nich.

We wniosku (którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego) wpisuje się firmę przedsiębiorcy, numer NIP wraz z numerem KRS lub numerem ewidencji działalności gospodarczej, adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy, adres stacji kontroli pojazdów oraz informację o zakresie badań, a także dane personalne zatrudnionych diagnostów z numerami ich uprawnień.

Dodatkowo przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące podpisane oświadczenie:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia skutkuje automatycznym wykreśleniem stacji z rejestru. Po uzyskaniu wpisu stacja kontroli pojazdów może rozpocząć działalność.

Kto nadzoruje

Nad stacjami nadzór sprawuje starosta, który jednak może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Ustawa zakłada, że każda stacja powinna zostać poddana kontroli co najmniej raz w roku w zakresie spełniania wszystkich wymagań, jak i prawidłowości funkcjonowania (wykonywania badań diagnostycznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji). Co ważne, w zakresie kontroli stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Grzegorz Byszewski ekspert Pracodawcy RP

Komentuje Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawcy RP

Szacuje się, że w Polsce działa już ok. 4 tys. stacji kontroli pojazdów. W wielu miejscach rynek jest przesycony, jednak w dalszym ciągu są rejony kraju, w których utworzenie takiego przedsiębiorstwa może być bardzo atrakcyjne. Warto więc przed podjęciem decyzji dokonać rzetelnej analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia może być wybór odpowiedniego miejsca dla stacji kontroli pojazdów. Warto także nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami flotowymi i leasingowymi. Może ona zapewnić stacji stałą bazę klientów i tym samym zwiększyć rentowność inwestycji.

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Siedem kroków

1. Wybór lokalizacji

2. Budowa lub adaptacja budynku wraz z jego wyposażeniem

3. Otwarcie działalności gospodarczej

4. Uzyskanie poświadczenia od Transportowego Dozoru Technicznego

5. Zatrudnienie diagnostów

6. Wniosek do starosty

7. Po uzyskaniu wpisu można zacząć działać

So you have finished reading the gotowe projekty stacji diagnostycznej topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Koszt budowy stacji kontroli Pojazdów, Podstawowa stacja kontroli pojazdów, Budynek stacji diagnostycznej, Budowa stacji kontroli pojazdów, RS AUTO, SKP projekt, Dofinansowanie do stacji kontroli pojazdów

See also  Top 13 애프터 이펙트 Cs6 크랙 16633 Votes This Answer

Leave a Comment