Top 26 Czysty Region Kędzierzyn Harmonogram Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me czysty region kędzierzyn harmonogram on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.guardianseattle.com team, along with other related topics such as: czysty region kędzierzyn harmonogram Remondis Kędzierzyn harmonogram 2022, czysty region kędzierzyn-koźle cennik 2022, Czysty Region harmonogram 2022, Czysty Region Kędzierzyn Kontakt, harmonogram wywozu śmieci kędzierzyn-koźle 2022, czysty region kędzierzyn-koźle grunwaldzka, Czysty Region harmonogram Pawłowiczki, Czysty Region segregacja


#KierunekUWM – Harmonogram
#KierunekUWM – Harmonogram


Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na 2022 rok – KK24.pl Serwis informacyjny Kędzierzyna-Koźla. Portal Kędzierzyn-Koźle. Wiadomości, zdjęcia, filmy

 • Article author: kk24.pl
 • Reviews from users: 16675 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na 2022 rok – KK24.pl Serwis informacyjny Kędzierzyna-Koźla. Portal Kędzierzyn-Koźle. Wiadomości, zdjęcia, filmy HOT · Kędzierzyn-Koźle. Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na 2022 rok – KK24.pl Serwis informacyjny Kędzierzyna-Koźla. Portal Kędzierzyn-Koźle. Wiadomości, zdjęcia, filmy HOT · Kędzierzyn-Koźle. Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na …
 • Table of Contents:
Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na 2022 rok - KK24.pl Serwis informacyjny Kędzierzyna-Koźla. Portal Kędzierzyn-Koźle. Wiadomości, zdjęcia, filmy
Nowe terminy wywozu odpadów w mieście. Czysty Region opublikował harmonogram na 2022 rok – KK24.pl Serwis informacyjny Kędzierzyna-Koźla. Portal Kędzierzyn-Koźle. Wiadomości, zdjęcia, filmy

Read More

Związek Międzygminny “Czysty Region”, komunikaty, harmonogramy, regulaminy – Urząd Gminy Cisek

 • Article author: cisek.pl
 • Reviews from users: 12006 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Związek Międzygminny “Czysty Region”, komunikaty, harmonogramy, regulaminy – Urząd Gminy Cisek Związek Międzygminny “Czysty Region” Kędzierzyn-Kożle, ul. … (NOWY) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2022 do 30 czerwca … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Związek Międzygminny “Czysty Region”, komunikaty, harmonogramy, regulaminy – Urząd Gminy Cisek Związek Międzygminny “Czysty Region” Kędzierzyn-Kożle, ul. … (NOWY) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2022 do 30 czerwca … ADRESU SIEDZIBY ZWIĄZKU, TELEFONY, KOMUNIKATY, REGULAMINY, HARMNOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
 • Table of Contents:
Związek Międzygminny
Związek Międzygminny “Czysty Region”, komunikaty, harmonogramy, regulaminy – Urząd Gminy Cisek

Read More

Związek Międzygminny “Czysty Region”

 • Article author: pl-pl.facebook.com
 • Reviews from users: 30320 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Związek Międzygminny “Czysty Region” Związek Międzygminny “Czysty Region” ul. Szkolna 15 Kędzierzyn-Koźle 47-225 tel. 77- 446 -11- 90… ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Związek Międzygminny “Czysty Region” Związek Międzygminny “Czysty Region” ul. Szkolna 15 Kędzierzyn-Koźle 47-225 tel. 77- 446 -11- 90… ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. Związek Międzygminny “Czysty Region”, Kędzierzyn-Koźle. 2069 osób lubi to · 9 osób mówi o tym · 11 użytkowników tu było. Związek Międzygminny “Czysty…
 • Table of Contents:
Związek Międzygminny
Związek Międzygminny “Czysty Region”

Read More

Odpady CZYSTY REGION – Urząd Miejski w Dobrodzieniu

 • Article author: dobrodzien.pl
 • Reviews from users: 35664 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odpady CZYSTY REGION – Urząd Miejski w Dobrodzieniu Związek Międzygminny “Czysty Region” uruchamia nową usługę polegającą na bezpłatnym odbiorze dużych … HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2022 r.:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odpady CZYSTY REGION – Urząd Miejski w Dobrodzieniu Związek Międzygminny “Czysty Region” uruchamia nową usługę polegającą na bezpłatnym odbiorze dużych … HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2022 r.:. Prosimy o wystawienie worków oraz pojemników przed posesję w w/w dniach do godziny 6:30. Worek powinien być związany tak aby zawartość podczas załadunku się nie wysypała! Odpady zmieszane odbierane wyłącznie w pojemnikach!
 • Table of Contents:
Odpady CZYSTY REGION - Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Odpady CZYSTY REGION – Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Read More

Gospodarka odpadami – Urząd Miejski w Zdzieszowicach

 • Article author: bip.zdzieszowice.pl
 • Reviews from users: 35306 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Gospodarka odpadami – Urząd Miejski w Zdzieszowicach … Gminy Zdzieszowice zajmuję się Związek Międzygminny Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, … HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE ZDZIESZOWICE. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Gospodarka odpadami – Urząd Miejski w Zdzieszowicach … Gminy Zdzieszowice zajmuję się Związek Międzygminny Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, … HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE ZDZIESZOWICE.
 • Table of Contents:
Gospodarka odpadami - Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Gospodarka odpadami – Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.guardianseattle.com/blog.

Związek Międzygminny “Czysty Region”, komunikaty, harmonogramy, regulaminy

ADRESU SIEDZIBY ZWIĄZKU, TELEFONY, KOMUNIKATY, REGULAMINY, HARMNOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Związek Międzygminny “Czysty Region” Kędzierzyn-Kożle, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle

tel.: 77 446 11 90, fax: 77 445 93 11,

e-mail: , Internet: www.czystyregion.pl.

Obsługa klienta odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

(mail: [email protected] lub poprzez profil zaufany ePUAP),

telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) oraz korespondencji tradycyjnej.

Na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.

WAŻNE INFORMACJA:

Pobierz:

Co zrobić np. ze stłuczoną porcelaną, styropianem czy starymi zabawkami? – pomoże Ci Specjalna wyszukiwarka “Czystego Regionu”

Uprzejmie informujemy, iż od 01 stycznia 2022 r. druki-formularze dostępne są na stronie internetowej Związku w zakładce deklaracje/druki do pobrania.

BARDZO WAŻNA: Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Wywóz odpadów komunalnych prowadzi firma: Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.

Przeczytaj Informację edukacyjną dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań

sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci):

Czyste powietrze

Żyjesz między nami – nie pal odpadami

Odpady CZYSTY REGION

Odpady CZYSTY REGION

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROODPADÓW

Związek Międzygminny “Czysty Region” uruchamia nową usługę polegającą na bezpłatnym odbiorze dużych elektroodpadów z domów i mieszkań.

Odbiór dotyczy dużych elektrosprzętów (tj. lodówka, pralka, kuchenka elektryczna) z gospodarstw domowych położonych na terenie gmin członkowskich Związku.

Szczegóły dot. akcji znajdą się na stronie: https://www.czystyregion.pl/nasz-system/odbior-duzych-elektroodpadow-z-domu.html

www.czystyregion.pl

PRZYPOMINAMY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Związek Międzygminny „Czysty Region” przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Związek znajdą Państwo tutaj: https://tiny.pl/r6hr5

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych. Obowiązek nie dotyczy instytucji, które przystąpiły do systemu Związku (przedszkola, szkoły podstawowe, żłobki, jednostki organizacyjne gminy).

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

– uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) Związek zobowiązany jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wspominanej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o dostarczenie lub przesłanie kopii ww. dokumentów do Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);

– nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czystyregion.pl w zakładce „Nasz system”:

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/nieruchomosci-niezamieszkale-firmy-instytucje.html

Związek Międzygminny “Czysty Region” informuje, że wobec nasilającego się zagrożenia epidemicznego COVID-19, w dniach od 22 marca do 9 kwietnia br. bezpośrednie przyjmowanie interesantów w biurze przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu zostaje zawieszone.

Obsługa klienta odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (mail: lub poprzez profil zaufany ePUAP), telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) oraz korespondencji tradycyjnej. Na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co istotne, w przypadku skorzystania z tej zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji). Wszystkie informacje dotyczące zniżki za kompostowanie znajdują się tutaj: https://www.czystyregion.pl/nasz-system/znizka-za-kompostowanie.html

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2022 r.:

PDFBąki, Bzinica.pdf (355,92KB)

PDFBłachów, Dąbrowica, Makowczyce, Myslina, Turza, Szemrowice -zamieszkałe.pdf (357,57KB)

PDFDobrodzień zamieszkałe.pdf (343,46KB)

PDFWarłów, Bzionków, Malichów, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Zwóz ,Kocury zamieszk.pdf (349,47KB)

DEKLARACJE :

Deklaracje są dostępne do wypełnienia przez e-puap/profil zaufany. Wypełnione formularze można również wysłać pocztą na adres Związku, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. W razie potrzeby odsyłamy na stronę związku, gdzie został opublikowany wzór deklaracji na przyszły rok:

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

PDFWZÓR Z ULGĄ DJ1-2022 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2022.pdf (370,77KB)

PDFWZÓR BEZ ULGI DJ1-2022 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2022.pdf (370,77KB)

Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu – druk obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

https://www.czystyregion.pl/druki-do-pobrania/zgloszenie-selektywnego-zbierania-popiolu.html

Instrukcja składania deklaracji przez e-PUAP:

Aby złożyć deklarację poprzez platformę e-PUAP należy wykonać:

Zalogować się na ePUAP.

Wybrać zakładkę KATALOG SPRAW

W polu “Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę”

Kędzierzyn-Koźle lub kod pocztowy 47-220

Ukażą się wszystkie Organizacje z miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym Związek Międzygminny “Czysty Region”. Wybrać Związek Międzygminny “Czysty Region”. Po dokonaniu wyboru organizacji , proszę wybrać “Inne podziały spraw”. Wtedy ukażą się wszystkie sprawy alfabetycznie, proszę wybrać literę D – jak deklaracja.Następnie wybrać link

“Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Należy wybrać właściwy rodzaj deklaracji, np DJ1 – dla Państwa Gminy obowiązują druki z terminem od 01.01.2021. Kolejno załatw sprawę i już powinno poprowadzić sprawnie.Wypełnić wszystkie wymagane pola. Podpisać np profilem zaufanym i wysłać.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Związku.

Natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Działania jakie będzie podejmował podmiot odbierający odpady oraz konsekwentnie Związek Międzygminny w zakresie obowiązku kontroli prawidłowej segregacji odpadów spisane zostały w poniższej procedurze (w załączeniu).

„Sposób postępowania w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 01.01.2021”

Wykonawca zobowiązany jest stale kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

odmówić odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku, powiadomić o tym właściciela nieruchomości umieszczając naklejkę (w załączeniu wzór) na pojemniku odebrać te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu. przekazać powiadomienie do Związku wraz z dokumentacją fotograficzną, po odebraniu odpadów jako zmieszane usunąć naklejkę.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie powiadomienia (przekazanego przez podmiot odbierający) wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona została określona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Uchwale Nr LXXIV/16/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

„§ 2 Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki podstawowej, wynosi:

1) 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby:

2) 58,50 zł miesięcznie od 5 osoby w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej:

3) 40,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.”

DOCXProcedura-niedopełnienia segregacji 19.02.2021.docx (17,35KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się w związku ze zmianami w gospodarce odpadami:

ODTZestaw pytań i odpowiedzi – odpady komunalne.odt (27,58KB)

3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Zgromadzenie wprowadziło korzystne regulacje dla właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu obsługiwanego przez Związek (firm, instytucji).

Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu będą mieli możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:

w ciągu dwóch tygodni wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów zmieszanych lub bioodpadów, lub

w ciągu 1 kwartału wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów takich jak: metale i tworzywa sztuczne lub papier lub szkło;

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

Kolejnym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu jest zmiana minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło – raz na kwartał (wcześniej raz w miesiącu);

bioodpady w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na kwartał (wcześniej raz na dwa miesiące) – w pozostałym okresie bez zmian, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie.

W związku z wprowadzeniem możliwości gromadzenia odpadów w workach, Zgromadzenie podjęło dwie nowe górne stawki za jednorazowy odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

za jeden worek o pojemności do 35 l – 7,50 zł

za jeden worek o pojemności od 35 l do 60 l – 15,00 zł

Oznacza to, że przedsiębiorca odbierający z nieruchomości odpady zgromadzone w worku o określonej pojemności, nie może pobierać za jednorazowy odbiór wyższych opłat, niż takich, jak wskazane powyżej. Maksymalne, górne stawki za odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności pozostały bez zmian (więcej informacji tutaj ).

Wielu właścicieli firm i instytucji postulowało także do Związku o zwolnienie ich z obowiązku segregacji bioodpadów. Niestety, Związek nie ma takich możliwości prawnych, a czynność tą narzuca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

WPROWADZONE ZMIANY TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW DLA MAŁYCH FIRM

Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele drobnych przedsiębiorstw, w których powstają niewielkie ilości odpadów komunalnych, mogą ponosić niższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (od 3 marca umowy z podmiotem odbierającym odpady będzie można aneksować i uwzględnić powyższe zapisy). Dla przykładu:

właściciel kiosku, w którym pracuje 1 pracownik wytwarzający niewielkie ilości odpadów komunalnych, zapłaci średnio za ich odbiór w miesiącu letnim 37,50 zł (zakładając, że odpady zmieszane i bioodpady odbierane są co dwa tygodnie z worka o pojemności 35 l, a tworzywa sztuczne, papier, i szkło raz na kwartał z worków o pojemności 35 l.). W zimie, jeśli nie produkuje popiołu, zapłaci jeszcze mniej (ze względu na mniejszą częstotliwość odbioru bioodpadów – raz na kwartał).

właściciel kwiaciarni zatrudniający 2-3 pracowników, na terenie której wytwarzane są małe ilości odpadów, zapłaci za ich odbiór w miesiącu letnim ok 60 zł (zakładając, że odpady zmieszane odbierane są co dwa tygodnie z worka o pojemności 60l, bioodpady co dwa tygodnie z worka o pojemności 35l, a tworzywa sztuczne, papier i szkło raz na kwartał z worków o pojemności 60 l).

PODPISANIE UMOWY USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Związku spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych aneksujących umowy w związku z wprowadzonymi do regulaminu zmianami, a także tych, którzy jeszcze nie dostarczyli do Związku kopii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, prosimy o jej niezwłoczne dostarczenie (może być to skan umowy przesłany na adres ). Uprasza się także, by dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów każdego roku przekazywać do Związku w miesiącu grudniu.

Pamiętajmy, że odpadów komunalnych powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach (czyli na nieruchomościach niezamieszkałych) nie można umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Pracownicy Związku we współpracy ze Strażą Miejską i Policją będą prowadzić kontrole, czy podmioty, których dotyczy zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne umowy, a tym samym, czy nie podrzucają odpadów do pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);

nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.); Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu; Uchwała Nr LXXVI/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty Region” z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”; Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Nr LXXVI/3/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty Region” z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONSULTACJE SPOŁECZNIE

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFogłoszenie o konsultacjach.pdf (219,72KB)

PDFzarządzenie konsultacje.pdf (28,85KB)

DOCZawiadomienie o konsultacjach-strona.doc (48,00KB)

DOCklauzula-informacyjna-rodo.doc (19,50KB)

WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Gospodarką odpadami na terenie Gminy Zdzieszowice zajmuję się Związek Międzygminny Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, którego nasza gmina jest członkiem.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z pracownikami Związku jest Pan Adrian Zimerman – tel.: 774064439, e-mail: [email protected]

Ważne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

1. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE ZDZIESZOWICE

https://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html

2. DEKLARACJE DO POBRANIA

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

3. PSZOK W ZDZIESZOWICACH

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. PSZOK w Zdzieszowicach zmienia godziny pracy:

wtorek i piątek: 14:00 – 18:00

czwartek: 8:00 – 12:00

sobota: 9:00 – 15:00

Więcej informacji dot. PSZOK wraz z zasadami jego działania znajdą Państwo tutaj.

4. WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 pod nr tel. 77 40 64 453.

http://www.czystyregion.bip-e.pl/cr/informacja-o-srodowisku/wykaz-punktow/10454,Wykaz-punktow-zbierania-odpadow-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych.html

5. PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego.

Nigdy nie wrzucaj leków do śmietnika ani toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

Wykaz aptek na terenie Gminy Zdzieszowice, gdzie mieszkańcy mogą wrzucić do specjalnych pojemników przeterminowane lub niezużyte leki:

Apteka „Lek” Sp. z o.o. ul. Filarskiego 1, Zdzieszowice, tel. 77 48 44 201

Sp. z o.o. ul. Filarskiego 1, Zdzieszowice, tel. 77 48 44 201 Apteka „Na dobre i na złe” ul. Góry Św. Anny 1 Zdzieszowice, tel. 77 48 44 765

ul. Góry Św. Anny 1 Zdzieszowice, tel. 77 48 44 765 Apteka „Prima” ul. Filarskiego 15, Zdzieszowice, tel. 77 48 46 050

6. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy gminy Zdzieszowice w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem dowodu osobistego oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody)

baterie i akumulatory

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki)

zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, odkurzacze, żelazka).

PSZOK przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców gminy Zdzieszowice w godzinach pracy:

wtorek i piątek: 14:00 – 18:00

czwartek: 8:00 – 12:00

sobota: 9:00 – 15:00

Więcej informacji dot. PSZOK wraz z zasadami jego działania znajdą Państwo tutaj.

PSZOK znajduje się pod adresem: ul. Filarskiego 35 F, Zdzieszowice.

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/postepowanie-z-odpadami-w-okresie-epidemii-koronawirusa.html

8. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zdzieszowice:

Czysty Region Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774 886 850.

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci.html

9. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/miejsca-zagospodarowania-odpadow-komunalnych.html

10. POZIOM ODZYSKU

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/poziomy-odzysku.html

So you have finished reading the czysty region kędzierzyn harmonogram topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Remondis Kędzierzyn harmonogram 2022, czysty region kędzierzyn-koźle cennik 2022, Czysty Region harmonogram 2022, Czysty Region Kędzierzyn Kontakt, harmonogram wywozu śmieci kędzierzyn-koźle 2022, czysty region kędzierzyn-koźle grunwaldzka, Czysty Region harmonogram Pawłowiczki, Czysty Region segregacja

See also  Top 6 투 베로 사 7430 Votes This Answer

Leave a Comment